Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  КАТАЛОЗИ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА – 2013.

  Mарјановић, Весна, И Бог и преци : православље и народна религија Срба, Етнографски музеј, Београд, 2013.

  107 стр.; илустр.; 21×21 cm

  Тираж: 500

  Цена: 450 динара

  Текст је посвећен духовној култури српског народа и православљу. Религија Срба се одавно издвојила у духовну сферу у којој су измешани архаични култови словенског и балканског наслеђа са православним догмама. И Бог и прецисе у раду користе као метафора за повезивање још увек подвојеног односа народа према православљу и хришћанству. Тема којом се аутор текста бави није искључиво повезана са теоријским расправама или са емпиријском грађом већ обухвата и материјалне артефакте распоређене у музејске збирке, омогућава можда другачији приступ и читање порука развијених у симболичан језик културе и религије кроз време и простор.

  НАЦИОНАЛНИ музеј народне уметности и обичаја града Алжира, Амамра Ајша, Свакодневни живот у Алжиру, Етнографски музеј у Београду, 2013.

  35 стр.; илустр.; 21×21 cm

  Тираж: 500

  Цена: 200 динара

  У оквиру Дана алжирске културе у Србији, Национални музеј народне уметности и обичаја града Алжира представио је изложбу „Свакодневни живот у граду Алжиру“ у Етнографском музеју у Београду. Тим поводом је објављен и каталог у ком се налази текст о музеју у Алжиру и каталог предмета који су били изложени.

  Чаробне рукотворине од дрвета, Етнографски музеј у Београду, 2013.

  39 стр.; илустр.; 21×21 cm

  Тираж: 500

  Цена: 200 динара

  Текст каталога се односи на трећи по реду сусрет у оквиру пројекта CRAFTTRACT који су покренули Музеји Хрватског загорја и развили га заједно са националним и словеначким партнерима унутар иницијативе INTERREGIIIA, Програма за суседство. Тема сусрета су употребни предмети од дрвета. Сви партнери су на својим националним листама евидентирали традиционалне занате и вештине везане за производњу предмета од дрвета и представили их на истоименој изложби. Текстови у каталогу говоре о дрворезбарским занатима учесника пројекта.

  Гвозденовић, Ирена, Оријентални салон : из збирке Етнографског музеја у Београду, Етнографски музеј у Београду, 2013.

  107стр.; илустр.; 21×21 cm

  Тираж: 500

  Цена: 400 динара

  Аутор у тексту представља дрворезбарени намештај занатско-уметничке израде направљен у првим деценијама 20. века у радионицама познатих дрворезбара у Коњицу, у Босни и Херцеговини. Реч је о елементима градског покућства који се чувају у збирци Етнографског музеја у Београду. Такве салоне су куповали искључиво богати слојеви градског становништва и он је био изузетно модеран и тражен код припадника свих вероисповести и националности у појединим деловима бивше Југославије. Дрворезбарени намештај са оријенталном нотом био је познат као босанска соба и турска соба. Њега одликује спој орјенталне културе, орнаментике и архитектуре са једне стране и европске културе становања и начина живота.

  http://books.google.rs/books/about?id=5ChGBAAAQBAJ&redir_esc=y

  Група аутора, Његошева капела на Ловћену и архитекта Никола Краснов, Етнографски музеј у Београду, 2013.

  68 стр.; илустр.; 21×21 cm

  Тираж: 500

  Цена: 290 динара

  У каталогу се налази текст под називом О Николи Петровичу Краснову, Хоњатин, 23. октобра 1864 – Београд, 8. децембра 1939, аутора Гордане Гордић, историчара уметности и текст Матије Бећковића Његошев трећи век. У прилогу се налазе фотографије, скице и објашњења која су пратила истоимену изложбу.

  Менковић Мирјана, Бајић Светлана, Скривени свет балканских жена : женска одећа за улицу на крају XIX и у XX веку из збирки Етнографског музеја у Београду и Земаљског музеја у Сарајеву, Етнографски музеј у Београду, 2013.

  90 стр.; илустр.; 21×21 cm

  Тираж: 500

  Цена: распродато

  У уводном тексту под називом, Културно наслеђе Балкана у светлу културе одевања жена крајем ХIХ и у ХХ веку: једно музејско тумачење културе(а) женствености ауторке образлажу тему и повод изложбе. Тему изложбе чини феномен горњих женских одевних предмета за излазак изван куће у централно-балканском простору на крају 19. и у 20. веку. У наставку се налази текст Мирјане Менковић Култура покривања жена на Балкану у збиркама одеће Етнографског музеја у Београду и текст Светлане Бајић Култура покривања жена на балкану у етнографској збирци Земаљског музеја у Сарајеву: бошњачка (муслиманска) одјећа за излазак на улицу – марама, фереџа, зар… У прилогу се налази каталог предмета из збирки Етнографског музеја у Београду и Земаљског музеја Босне и Херцеговине у Сарајеву.

  http://books.google.rs/books?id=apYmBAAAQBAJ&num=10&hl=sr&redir_esc=y

  http://books.google.rs/books?id=zJ4mBAAAQBAJ&num=10&hl=sr&redir_esc=y

  Katalog kolevki naslovna final
  Матић, Милош, Колевке: збирка покућства Етнографског музеја у Београду Етнографски музеј у Београду, 2013.

  144 стр.; илустр.; 21×21 cm

  Тираж: 500

  Цена: 500 динара

  Текст каталога има за циљ да стручној и широј јавности представи колевке које су систематизоване у збирци Покућство Етнографског музеја у Београду. Каталог представља синтезу постојећих знања и због тога су осим материјално-конструктивног аспекта, приказане и религијске представе и понашања везана за колевку, начини њене употребе, знања и вештине везане за њену израду, као и њихова улога у друштвеним односима. Колевке се у овом раду сагледавају као утилитарни предмет материјалне културе, али и као предмети који су носиоци сложене симболике значења, да би се у што већој мери представила културна значења колевке.

  http://books.google.rs/books?id=fVo5BAAAQBAJ&hl=sr&redir_esc=y

  Претражите сајт

  ×