Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  KATAЛОЗИ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА – 2015

   ISHRANA DUSICA
  Живковић Душица, Култура исхране у Србији = Culture of Cuisine in Serbia, Етнографски музеј, Београд, 2015.

  128 стр. : илустр. ; 21 cm

  Упоредо српски текст и енглески превод

  Цена: 700 динара

   NASLOVNA
  Тодоровић Ивана, Загорка Милићевић, Марко Стојановић, Извор вода извирала (Лековити и чудотворни извори Западне Србије),Етнографски музеј, Београд, 2015.

  26 стр.; илустр.; 15 х 21 cm

  Пројекат „Лековити и чудотворни извори“, у оквиру кога је каталог настао, је имао за циљ да кроз теренски рад обави стручну анализу и тумачење феномена лековитих и чудотворних извора на подручју Западне Србије. Теренска истраживања вршена у периоду од 2011. до 2013. год. подразумевала су рекогносцирање и документовање лековитих и чудотворних извора, а потом и прикупљање података од испитаника о сваком забележеном извору као и израду типологије извора. Каталог садржи текст мр Марка Стојановића Пројекат „Лековити и чудотворни извори“- нематеријално културно наслеђе Србије.

   Stvarnost iluzije
  Софија Костић, Ирена Гвозденовић, Стварност илузије Милоја Марковића= Reality of Illusion by Miloje Marković, Етнографски музеј, Београд, 2015.

  38 стр. : репродукције, фотогр. ; 24 cm

  Упоредо српски текст и енглески превод

  Тираж: 500

  Цена: 200 динара

  Каталог и изложба Стварност илузије приказује сегмент стваралаштва нашег признатог уметника Милоја Марковића који се односи на његову оданост традицији и њеном чувању како на платну тако и на употребним предметима. Тематски повезане слике на којима су осликани предмети као што су ношња, керамика, обрамице, посуђе, чипке, шаренице као и сликарев манир да осликава оригиналне предмете лопар, столица, врата, јарам, употребљавајући неке од њих као рамове, класификују уметника као портетисту старих предмета, документаристичке објективности и хроничара заборављених ствари са препознатљивим личним печатом. У каталогу су пописане награде и самосталне иложбе уметника.

  Претражите сајт

  ×