Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  КАТАЛОЗИ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА – 2020

  Златковић Драгољуб, Човек и смрт у лексици и фразеологији пиротског говора (и говора суседних области), Београд 2020.

  416 стр. : фотогр. ; 23 cm

  цена: 800 дин.


  Микулић Татјана, Сељак у карикатури Јежа: (1935-1990), Београд, 2020.

  120 стр. : илустр. ; 21 x 21 cm


  Митровић Мирослав, Свирале: од друге половине 19. века до данас: из Збирке музичких инструмената Етнографског музеја у Београду, Београд, 2020.

  326 стр. : илустр. у боји ; 21 x 21 cm

  цена: 500 дин.

  Перуничић Маша, Максимовић, Иван, Поклони и откупи Етнографског музеја u Београду : 2014-2019 : личне историје – заједничко наслеђе, Београд, 2020

  84 стр. : илустр. ; 21 cm

  Прича о Нини, уредник Милош Матић, Београд, 2020

  31 стр. : илустр. ; 21 х 21 cm

  У гору, у воду: XXIX међународни фестивал етнолошког филма, Етнографски музеј у Београду, 13-16. октобар 2020 = Beyond the mounts, beyond the waters: XXIX International Festival of Ethnological Film, Ethnographic Museum in Belgrade, 13-16 October 2020, уредник Иван Максимовић, Беград, 2020
  српски, енглески

  93 стр. : фотогр. ; 21 x 21 cm

  Цена: 200 дин

  Претражите сајт

  ×