Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Каталози Етнографског музеја – 2011.

  tragom t niti
  Цветковић, Марина, Трагом текстилне нити,  Етнографски музеј, Београд, 2011.

  Eлектронско издање: 1 CD ROM

  Цена: распродато

  Tragom tekstilne niti

  Марјановић, Весна, На крају и на почетку карневал, Етнографски музеј, Београд, 2011.

  68 стр.; илустр.; 21 cm

  Тираж: 500

  Цена: 300 динара

  ..

  Текст се односи на истраживање карневала као фолклорног и културног феномена. Представљен је историјат настанка карневала, указано је на његове везе са античким и раносредњевековним култовима, преко ренесансе и романтизма, али и на архаичне облике светковања Беле недеље у Србији као еквивалент карневалу. Аутор на примерима три варијанте карневала пружа могућа објашњења у његовом развоју: карневал у Венецији као социјални, у Келну политички и Беншу као традиционални модел. С обзиром да карневал нема своје корене у српском фолклору, претпоставља се да je до успостављања карневалског спектакла дошло у XVIII веку под утицајем немачких досељеника, који су са собом донели јаку форму покладних сеоских забава. Закључак аутора је да карневал у савременом српском друштву представља забаву и спектакл која садржи битне елементе комерцијалне културе и контролисана је од стране власти.

  Бижић – Омчикус, Весна, Чувари Хомоља, Етнографски музеј, Београд, 2011.

  28 стр.; илустр.; 15х22 cm

  Тираж: 500

  Цена: распродато

  ..

  Представљене су забележене приче становника Хомоља, описи знања и вештина које су наследили од својих предака и практикују их у свакодневном животу, да би се истакао значај усменог казивања и очувања нематеријалне културне баштине.

  Претражите сајт

  ×