Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 1

  123 стране, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1926.

  Уредник:  Боривоје Дробњаковић

   

  Емило Цветић: Стеван-Стевча Михаиловић (Emilo Cvetić: Stevan- Stevča-Mihailović)

  Д-р Боривоје М. Дробњаковић: Етнографски Музеј у Београду (D-r Borivoje М. Drobnjaković: Musée Ethnographique de Belgrade)

  Милан Карановић: Сарајевски Етнографски Музеј (Milan Karanović: Musée  Ethnographique de Sarayevo)

  Владимир Ткалчић: Етнографски Музеј у Загребу  (Vladimir Tkalčić: Musée Ethnographique de Zagreb)

  Д-р Нико Жупанић: Краљевски Етнографски Музеј у Љубљани (D-r Niko Županić: Musée Ethnographique royal de Ljubljana)

  Д-р Тих. P. Ђорђевић: Кратки преглед колективнога рада на етнографском проучавању нашега народа (D-r Tih. R. Đorđević: Precis de travail collectif a l’etude etnographique de notre peuple)

  Д-р Јован Ердељеновић: Музеј и Университет (D-r Jovan Erdeljanović: Musee et Université)

  Д-р Сима Тројановић: Главна обележја српског народа (D-r Sima Trojanović: Principales caracteristiques du peuple serbe)

  Никола Зега: Изобичајене младине капе у Србији (Nikola Zega: Coiffures de mariee hors d’usage en Serbie)

  Д-р Веселин Чајкановић: Два старинска случаја асилије (D-r Veselin Ćajkanović: Deux cas d’ancien droit d’asile)

  Д-р Едмунд Шневајс: Ново објашњење једне српске коледске песме (D-r Edmund Šnevajs: Nouvelle explication d’une chanson serbe du Noël)

  Коста П. Манојловић: Свадбени обичаји у Галичнику (Kosta Р. Manojlović: Coutumes nuptiales а Galičnik)

  Радоје Ускоковић: Народна ношња по старовлашким селима око Ивањице (Radoje Uskoković: Costumes nationaux dans les villages de Stari Vlah près d’Ivanjica)

  Д-р Tих. P. Ђорђевић: O народном певању у Гацком и Јајцу (D-r Tih. R. Đorđević: Chants populaires a Gacko et a Jajce)

  Петар Ж. Петровић: Библиографија за 1925. и 1926. годину (Pеtar Ž. Petrović: Bibliographie pour les années 1925. et 1926.)

  Светозар Рајичевић: Студентско етнолошко друштво на Университету у Београду (Svetozar Rajičević: Société ethnologique d’etudiants de l’Universite de Belgrade)

  Errata

  Преузмите Гласник Етнографског музеја: 

  Гласник Етнографског музеја у Београду, књ. 1 (1926)

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×