Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 10

  166 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1935.

  Уредник Др Боривоје М. Дробњаковић

   

  Чланци

  Д-р Тихомир Р. Ђорђевић  Црна чоха кроја каурскога

  Д-р Веселин Чајкановић Босиљак

  Д-р Niko Županić  Ka problemu tumačenja imena koruške prestonice Celovca

  Д-р Миленко C. Филиповић  Деформисање лубање у Југославији

  Ivo T. Franić Narodni običaji i obredi uz prvo oranje i sijanje u srezu Slavonsko-požeškom

  Стеван Тановић  Породични односи прирођених чланова породице у околини Ђевђелије

  Светозар Раичевић  Обичаји o Мартинцима у Јужној Србији

  Коста Манојловић Свадбени обичаји у Дебру и Жупи

  Бранислав Русић: Диховске ваљавице

  Илија Радуловић  Из народне медицине у околини Крагујевца

  Љубиша Протић  Поклисари

  Митар C. Влаховић  Гусле и јуначке песме у Источној Србији

  Д-р Милисав Лутовац  Србљаци у Горњем Полимљу

  Мањи прилози

  Никола Зега О сувачама у Банату

  Влајко Влаховић  Неколико народних обичаја

  Јован Вукмановић  O божићним обичајима у Батињанима

  Татомир Вукановић  Ђаволи у веровању код Црногораца досељених у Косаницу

  Татомир Вукановић Средство против рђава сна

  Татомир Вукановић  Веровање у други свет код Црногораца досељених уКосаницу

  Д-р Боривоје Дробњаковић O научном раду Етнографског музеја у Београду

  Петар Ж.  Петровић  Етнографски музеј у Београду и његови посетиоци

  Д-р Боривоје Дробњаковић  Етнографски музеј у Београду у 1935. год.

  Петар Ж. Петровић  Д-р Сима Тројановић

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  Гласник Етнографског музеја у Београду књ.10 (1935)

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×