Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 11

  209 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1936.

  Уредник Боривоје М. Дробњаковић

  Чланци

  Љубица С. Јанковић  Народне игре на Косову

  Љубшиа Протић Неки обичаји око куповине, продаје и трампе

  Ivo T. Franić Narodni običaji i obredi uz prvo oranje i sijanje u srezu Slavonsko požeškom

  Десанка Поповић u Tанасије Богић  Свадбени обичаји у Бектешком Градишту

  Милорад Јел. Милошевић Народне празноверице у копаоничким селима у Ибру

  Илија Радуловић Народна веровања у Зети

  Петар Момировић Бајање у Јагодини и околини

  Бранислав Русић Хришћанска хамајлија

  Томаш Кн. Катанић  Народно лекарство

  Д р . Боривоје Дообњаковић Маслињаци и прерада маслина на Луштици у Боки Которској

  Јован Јуриишћ Етнографска грађа из Млаве

  Д р . Александар Петровић Mopa

  Стеван Тановић: Дотеривање лубање и осталих делова тела у околини Ђевђелије

  Новица Шаулић Смрт Смаилаге Ченгића

  Новица Шаулић Смаилага удара на Грахово

  Петар Ж . Петровић Прилози проучавању тужбалица у Северној Србији

  Трипко Влаховић Писмо и писмоноша у нашим народним песмама

  Митар C. Влаховић O гуслама и гусларима у пиротском крају

  Мањи прилози

  Јован Вукмановић  О ђурђевданским обичајима у Батињаиима

  Владимир Николић Разне етнолошке белешне из околине Пирота и Ниша

  Милинко Брајовић Клетве у селу Јеленку, у срезу Даниловградском

  M. C. Лалевић O значењу неких пословица

  M. Б. Кордунаш Српске народие приповетке са Огулинског Кордуна

  Бранко Милаковић Народно предање о именима неких места у околини Лебана, у срезу Јабланичком

  Бранко Милаковић  Народно предање о имену села Заграђа у Качеру

  Петар Ж. Петровић O бањи код Новог Пазара

  Библиографије

  Божана Петковић и Bepa Милутиновић Оглед библиографије наших народних загонетки

  Божана Петковић u Bepa Милутиновић Додатак Огледу библиографије наших народних нословица

  Бојка Николић Лека, часопис за културно-просветна питања и књижевност V,1933 — VII/1935

  Бранко Милаковић Библиографија за 1934. и 1935. год.

  Пептр Ж . Петровић Библиографија радова наших етнолога. — VI Д-р Боривоје Дробњаковић

  Боривоје Дробњаковић Етнографски музеј у 1936 год.

  Петар Ж . Петровић  Др. Илија Јелић

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  Гласник Етнографског музеја у Београду књ. 11 (1936)

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×