Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 13

  181 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1938.

  Уредник Боривоје М.  Дробњаковић

   

  Чланци

  Д -р Тихомир Р. Ђорђеваћ Неколико архивских података о нашим народним обичајима

  Д -р Јован Ердељановић Етнологија као наука 

  Даница Јанковић  Празничне народне игре у Поречу у Јужној Србији

  Bepa Димитријевић Папуџије у Скопљу

  Mupko Барјактаровић Вјештачко наводњавање у околини Берана

  Љубиша Протић Заклетва као доказно средство код Срба и Цигана

  Мих. Миладиновић и Вуко Петровић Етнолошка грађа из Радовишког у Јужној Србији

  Стеван Тановић Народно лечење из околине Ђевђелије

  Петар Момировић Бајање у нашем народу

  Влајко В л а х о ви ћ  Неколико запажања о народним песмама у Битољу

  Војин Вуковић O народној песми и начину певања на Пељешцу

  Митар В лаховић O гусларима око Моравице и Скрапежа

  Новица Шаулић Вук Лопушина

  X. Поленаковић Још један тип приповетке о девојци без руку

  Д-р Александар Петровић Црни глог у народном веровању

  Мањи прилози

  Д-р Боривоје Дробњаковић  О гуслама и гусларима у златиборским Рудинама

  Љубиша Ђенић Гуслари на Златибору

  Д-р Боривоје Дробњаковић  Неколико података о гуслама и гусларима на

  Луштици у Боки Которској

  Д-р Миленко Филиповић Самарџиски занат у Струмици

  Милева Кастратовић Израда црепуља у Бихору код Берана

  Љубиша Ђеник Прикојасе

  Д -р Боривоје Дробњаковић  Средства против невремена на Златибору

  Д-р Боривоје Дробњаковић  Бајање против змијиног уједа на Златибору

  П. Ш.  Постанак имена Шобајићи

  Богосав Ивановић Оборавање села

  Мил . Милошевић Обичаји приликом грађења куће у Горњем Звижду

  Мил. Милошевић  Љагани-колевке у Злоту

  Томаш Катанић Народно веровање

  Томаш Катанић O барјаку код Васојевића

  Бранко Милаковић Библиографија за 1937. год .

  Д-р Боривоје Дробњаковић  Етнографски музеј у 1938. год.

  Татомир Вукановић  Владимир P. Ђорђевић

  Борис Јованчевић  Сава M. Милосављевић

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  Гласник Етнографског музеја у Београду књ. 13 (1938)

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×