Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 14

  121 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1939.

  Уредник Боривоје М.  Дробњаковић

   

  Чланци

  Маринко Станојевић  Баја-Цора у народној, традиционалној књижевности источне Србије

  Д-р Тихомир P. Ђорђевић Џуха у предању шпанских Јевреја у Б е о гр а д у

  Љубица C. Јанковић  Русалије

  Д-р Александар Петровић Грађа за изучавање наше народне религије

  Милан Карановић Слава „Цркве Ловнице“ у Бирчу

  Јован Вукмановић Маслињаци и прерада маслина у Паштровићима

  Новица Шаулић  Браћа Мусићи на Косову

  Томаш Катанић Песма o Стеву Васојевићу

  Томаш Катанић  Једна тужбалица из Васојевића

  D-r Zdenko Vinski O značenju etnologije za kulturnu historiju Slavenskog Juga

  Митар Влаховић  Неки слични делови женске ношње у западним и источним

  крајевима Југославије

  Мањи прилози

  Маринко Станојевић  Из народне књижевности

  Шпиро Кулишић  O светковању четвртка

  Петар Момировић  Етнолошка грађа из с ел а Слепче у Срезу крушевском

  Војин Вуковић  „Сјеничке куће на точковима“

  Мирко Барјактаровић  Посуђе у околини Берана

  Новица Шаулић Манастир Св. Тројице код Пљеваља

  Новица Шаулић Крштеница Радована Мрчаревића

  Mирко Барјактаровић Још o барјаку код Васојевића

  Милорад Милошевић Неколико података о риболову на средњем Пеку

  Милорад Милошевић Бачијање у Звижду

  Милорад Милошевић Израда барута у селу Дубокој у Звижду

  Милорад Милошевић O изради црепуља у селу Нересници у Звижду

  Светозар Раичевић  Библиографија радова наших етнолога — IX Митар С.Влаховић

  Д-р Боривоје Дробњаковић Етнографски музеј у Београду у 1939. години 

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  Гласник Етнографског музеја у Београду књ. 14 (1939)

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×