Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 20

  272 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1957.

  Уредник:  Митар С. Влаховић

   

  Персида Томић  Бојење и шарање јаја

  Љ. и Д. Ј а н к о в и ћ  Трагом нашег најстаријег орског културног каслеђа

  Шпиро Кулишић  Неколико података о обичају мираза у Боки Которској

  Јеремија Митровић  Милан Ђ. Станић — „Драгачевски вук”, како издавати народне умотворине

  Божидар Милић-Криводољанин  Функционални развитак куће и економских зграда у селу Јасици

  Д-р Миленко С. Филиповић Качкаваљ у Македонији и Србији

  Стеван Т а н о в и ћ  Стари сеоски занати у околини Ђевђелије

  Боривоје Дробњаковић  Белешке из Космајских села

  Јован Трифуновски Етнографске белешке из врањске котлине

  Cт. M. Мијатовић  Етнографске забелешке из Левча, Темнића и Ресаве

  M. Бубало-Кордунаш  Из времена огулинског Кордуна за време граничарске војне управе

  M. Бубало-Кордунаш  Из живота слијепца Вилипа Комадине

  П. Ацић, C. Милојевић   Риба у предању и симболици

  Ђ. Тешић  Преглед стручног и научног рада у Етнографском музеју у

  Београду 1936—1940 г. и Регистар XI — XV књ. Гласника Етнографског музеја

  Бранислав Крстић Прва упоредна студија о арбанашким и нашим народним песмама Петар С. Влаховић Рад Д-р Војислава С. Радовановића на етнологији

  Статут Етнографског музеја HPC у Београду

  Милица Бошковић-Матић Библиографија за 1941—1944. годину

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  Гласник Етнографског музеја у Београду књ. 20 (1957)

  Претражите сајт

  ×