Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 21

  346 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1958.

  Уредник:  Митар С. Влаховић

  Јерина Шобић  Пиротско ћилимарство и његове везе са Истоком

  Boјин Ивановић  Збирка ковчега Етнографскот музеја  у Београду

  Јелена Аранђеловић-Лазић  Народне торбе

  Ђ. Тешић  Челенка — „Оковано перје”

  Шефик Бешлагић   Стећци на Некуку код Стоца

  Божидар Милић-Криводољанин Технички развитак зграда у селу Јаоици, Срез крушевачки

  Персида Томић  Црна грнчарија у Ђаковици

  Персида Томић  Црепуљарство у селу Врњцима

  Загорка Марковић  Печење катрана на Златибору

  Бранко Плеше Свадбени обичаји у Хрватском Загорју

  Добрила Милојевић – Радовић  Обичаји о рођењу и одгоју деце y Поречу

  Јован Туцаков Трава од стра у сугестивној етномедицини

  M. P. Барјактаровић  Подјела заједничке земље и кућевне својине

  M. P. Барјактаровић Неколико играчака ратничког типа из Горњег Полимља

  Милан Јефтић  Одбрана од града у Поцерини

  H. Ч. Пантелић  O медицини и берберском занату у Србији у првој половини ХIХ-ог века (Из необјављених успомена Нићифора Нинковића, берберина кнеза Милоша)

  Арх. Иван М. Здравковић  Етнолошка грађа из Бијелог Поља и околине

  M. C. Филиповић  Један „крстати барјак”

  Новица Шаулић  Тужбалице

  Стеван Роца Из историјата Етнографског музеја у Сплиту

  Ђ. Тешић Један начин украшавања кућа у околини Лозовика

  Сребрица Кнежевић  Жене ковачи

  Јован Вукмановић  Фашинада

  Прикази

  Загорка Марковић  Изложба „Пече на Словенском” у Етнографском музеју у Љубљани

  Оливера Младеновић  М. Suštar : Slovenski Ijudski plesi Primorske  II F. Mardit — M. Suštar : Slovenski ljudski plesi Koroške, Ljubljana, 1959

  Оливера Младеновић  Zdenka Jelinkova : Tolčive tance, Gottwaldow 1959 .

  М.Р. Барјактаровић   Регсу Harriison Fawcett : Kroz prašume Južne Amerike, Zagreb 1956.

  M. P. Барјактаровић  Eva Lips : Knjiga o Indijancima, Zagreb 1959.

  M. P. Барјактаровић  Cv. Popović, Z. Marković : Stočari, balije’’ kod Čapljine i Ljubiškog, Sarajevo 1955.

  H. Пантелић  Народы Африки, Академии наук СССР, Москва 1954.

  Н. Пантелић  Миленко С. Филиповић : Хас под Паштриком, Научно друштво НР

  Босне и Херцеговине, Балканолошки институт књ. 2 

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  https://books.google.rs/books?id=EQ6zCAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×