Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 22-23.

  271 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1960.

  Уредник: Шпиро Кулишић

   

  Чланци и расправе

  Персида Томић О типовима грнчарског кола и керамике у Србији

  Аница Петрушева Прегаче из Скопске Блатије

  Петар Ж. Петровић Мотив људских очију код балканских Словена

  Сребрица Кнежевић Лик змије у народној уметности и традицији Југословена

  Драгослав Девић Сакупљачи наших народних песама Етнографски прилози

  Др . Мирко Барјактаровић Петрово село и живот његових становника

  Др . Миленко Филиповић Белешке о сеоској ношњи у Врањском Поморављу

  Никола Пантелић Пивнице – Пољане

  Ђорђе Тешић Тесак – справа за цеђење воска

  Д р . Јован Трифуноски Цигани у Врањском Поморављу

  Д р . Јован Вцкмановић Крсно име у Перасту

  Д р . Мирко Барјактаровић О гробљима и гробовима у Горњем Полимљу

  Петар Ж. Петровић Архивска грађа о народној ношњи

  Осврти и прикази

  Душан Д. Масловарић Утисци из Народног етнографског музеја у Софији

  Д р . Мирко Барјактаровић  Д р . Јован Вукмановић : Паштровићи –антропогеографско-етнографска испитивања, Цетиње, 1960.

  Д р . Мирко Барјактаровић Херодотова историја, Нови Сад, 1959.

  Д р . Петар Влаховић,  Душан Дрљача Др. Вилко Новак : Словенска људска култура, Љубљана, 1960.

  Никола Пантелић Мирко Барјактаровић : Ругова и њено становништво – Српски етнографски зборник  LXXIV, Београд, 1960.

  Душан Дрљача  Инг. арх. Мирко Миличић : Непозната Далмација, студија о сеоској архитектури, Загреб, 1955.

  Д ушан Дрљача Стефана Георгиева-Стойкова : Огнището в Билгарския бит, София, 1956.

  In memoriam

  Драгослав Антонијевић Научно дело др. Боривоја Дробњаковића

  Оливера Младеновић Даница С. Јанковић (1898-1960)

  Љубица С. Јанковић Библиографија радова Данице С. Јанковић

  Персида Томић,  Јерина Шобић Босиљка Радовић (1903-1961)

  Петар Костић Библиографија радова Босиљке Радовић

  Пресуда Окружног суда Петру Ж. Петровићу 

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  Гласник Етнографског музеја књ.22-23 (1960)

  Претражите сајт

  ×