Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 24

  180 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1961.

  Уредник:  Шпиро Кулишић

  Чланци и расправе

  Шпиро Кулишић  Главни правци и нека основна теоријска питања у етнологији

  Петар Ж. Петровић  Стари Влах

  Јерина Шобић  Разматрања о шопској ношњи

  Ангелина Крстева  Народни вез у Мариову

  Мањи прилози

  М. Р. Барјактаровић  Један примјер сродства по куму у горњем Полимљу

  Ђ. Тешић  Две дијадеме у Етнографском музеју у Београду

  Архивска грађа

  П етар Д. Шеровић  Прилози за проучавање народног живота у Боки Которској у XVIII вијеку

  Осврти-прикази

  Шпиро Кулишић  Једно дјело о Баскима

  Мирко Барјактаровић Милан Влајинац: Речник наших старих мера — у току векова -1 св., пос. изд. САНУ, књ. 349, Београд 1962.

  М. Р. Барјактаровић Др Милисав Лутовац : Рожаје и Штавица, Насеља и порекло становништва, изд. САНУ, књ. 37, Београд 1960.

  Петар Костић Cultures and societes of Africa, etidet vith general interduction, commentaries and notes by Simon and Phoebe Ottenberg Random House, New York 1960.

  Ђ. Тешић C. Георгиева , Д. Бучински, Старото златарство във Враца, София 1959.

  Душан Дрљача  К. Zawistowicz — Adamska, Technika Etnograficznych badan terenowych w šwietle doswiadczen ošrodka Lodzkiego, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Lodzkiego”, Lodž 1956.

  In memoriam

  Петар Влаховић  Живот и рад др Ника Жупанића (1876—1961)

  Библиографија

  Р. Кајмаковић,  П. Костић  Библиографија женидбених обичаја

  Извештаји

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  Гласник Етнографског музеја у Београду књ. 24 (1961)

  Претражите сајт

  ×