Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 28-29

  315 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1965-66.

  Одговорни уредник  Персида Томић

  Етнолошка истраживања у Ресави

  Никола Пантелић: Увод

  Др Мирослав Драшкић – Никола Пантелић: Разматрања о становништву Ресаве

  Персида Томић: Сточарство

  Персида Томић: Лов и пчеларство

  Душан Масловарић: Земљорадња у доњој Ресави (Земљорадња, баштованство, воћарство и виноградарство у доњој Ресави)

  Ђорђе Тешић: Занатство, саобраћај и трговина, рударство и индустрија

  Рабија Хасанбеговић: Архитектура сеоске куће и привредних зграда у Ресави

  Јелена Аранђеловић-Лазић: Народна ношња у Ресави

  Никола Пантелић: Село, сродство и породица

  Милица Бошковић-Матић: Обичаји о рођењу

  Петар Костић: Новогодишњи обичаји у Ресави

  Петар Костић: Крсно име – слава

  Чланци и расправе

  Владимир Живанчевић: О пореклу имена медвед

  Прилози и грађа

  Јасна Бјеладиновић: Народна ношња у Рађевини

  Мирко Барјактаровић: Проблем Тобелија (вирџина) на Балканском полуострву

  Слободан Зечевић: Таласони – Митска бића заштитници грађевина и закопаног блага

  Персида Томић: Навезени стихови

  Јубилеј

  Бранко Плеше: Уз 70-годишњицу живота проф. Дра Милована Гавазија

  Библиографија

  Јелена Николајевић – П. Ж. Петровић: Додатак библиографији радова етнолога Д-ра Јована Ердељановића

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  http://books.google.rs/books?id=qq6dBQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sr#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×