Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ.3

  122 стране, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1927.

  Уредник:  Др Боривоје М. Дробњаковић

   

  Чланци

  Душан Д. Вуксан: Један зборник народних лијекова из прошлога вијека (Dušan D. Vuksan: Un recueil de médicaments populaires du siècle passe)

  Д-р Тих. P. Ђорђевић: Девојачка невиност у нашем народу (D-r Tih. R. Đorđević: Virginité chez les Slaves du Sud)

  Милица Миронова:  Народно плетиво (Milica Mironova: Tricotage Populaire)

  Станоје Мијатовић: Обичаји у Ресави (Stanoje Mijatović: Coutumes dans Resava)

  Стеван Тановић: Нешто o духу и менталитету нашега народа око Ђевђелије (Stevan Tanović: Sur l’esprit et la mentalité du notre peuple de la région de Djevdjelia)

  Д-р Бор. M. Дробњаковић: Ношња у Космају (D-r Bor. М. Drobnjaković: Costume national dans la region de Kosmaj)

  Д-р Веселин Чајкановић: Три српске пословице (D-r Veselin Čajkanović: Trois proverbes serbes)

  Станоје Мијатовић: Нешто o домаћем посуђу (Stanoje Mijatović: Sur la vaisselie populaire)

  Фрањо Баш: Ветрењаче у Словенији (Franjo Baš: Moulins à vent dans la Slovenie)

  Митар Влаховић: Мушка ношња у Београдској Посавини (Mitar Vlahović: Costume masculin dans la Posavina de Beograd)

  Борисав Радовановић: Празноверице и бајање у неколико села југозападног Стига (Borisav Raclovanović: Superstitions et magies dans quelques villages du sud-ouest de Stig)

  Мањи прилози

  Ст. Тановић: Пресипање белим просом (St. Tаnović: Repandre du millet)

  Ст.  Тановић: Зашто младожења не скида капу при венчању (St. Tanović: Pourquoi le jeune marie ne quitte pas le chapeau pendant le mariage)

  M. Мајсторовић: Краљице (M. Mаjstorović: Reines)

  Д . Дамјановић: Стриг (D. Damjanović: Strig)

  П. Ж.  Петровић: Прилози за проучавање двобоја у нашем народу (Р. Ž. Petrović: Contribution а la connaissance du duel dans notre peuple)

  Влад. М. Николић: Животиње у народним причама (Vlad. М. Nikolić: Les animaux dans les contes populaires)

  Д. Милојевић: Једна бајалица за ницине

  Библиографиjа за 1927. (П. Ж. Петровић) — Bibliographie pour l’année 1927. (Р. Ž. Petrović)

  Етнографски Музеј у Београду у 1928. г. (Б. М. Дробњаковић) – Musée Ethnographique de Beograd en 1928. (B. M. Drobnjaković)

  Errata 

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  Гласник Етнографског музеја у Београду, књ. 3 (1928)

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×