Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 30

  222 странe, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1967.

  Главни и одговорни уредник  Слободан Зечевић 

  Студије и чланци

  Персида Томић: Бачије у Карпатској области Србије, јужно од Дунава, са освртом на бачију уопште

  Јелена Аранђеловић-Лазић: Месаљ – капа у облику круне

  Слободан Зечевић: Самртни ритуал и неки облици култа мртвих у становништва влашког говорног језика Крајине и Кључа

  Петар Ж. Петровић: Народни мотив ускрснућа покојника у Херцеговини, Босни и Србији

  Петар Костић: Збирка шаралица за обредне хлебове у етнографском музеју у Београду

  Прилози и грађа

  Никола Пантелић: Свадбени обичаји у Јадру

  Љубомир Рељић: Документација у Етнографском музеју у Београду

  Никола Пантелић: Начин и организација теренских истраживања Етнографског музеја у Београду

  Миодраг Лекић: Етнолошка грађа у поречком деловодном протоколу

  Осврти

  Јована и Никола Павковић: Појмови „архаичан“ и  „примитиван“ у Етнологији

  Anna Kisielewska: Музеј под ведрим небом у Саноку

  Хронике

  Слободан Зечевић: Научни скупови наших етнолога

  Никола Ф. Павковић: О регионалним саветовањима етнолога

  Персида Томић: Лончарство на Словенском

  Прикази

  Шпиро Кулишић: Др Мирослав Драшкић – „Крајпуташи околине Краљева

  Мирко Барјактаровић: Милисав Лутовац – Корита – Антропогеографска испитивања, Насеља и порекло становништва

  Мирко Барјактаровић: Josef VařekaVetrene mlyny na Morave a ve Slezsku

  Мирко Барјактаровић: Љубинка Ћирић-Богетић – Комунице у Црној Гори у XIX и почетком  XX века

  Оливера Младеновић: Пет година „ Народног стваралаштва“

  Оливера Младеновић: Иван Иванчан – Народни обичаји корчуланских кумпанија

  Библиографија

  Уз седамдесетогодишњицу живота Петра Ж. Петровића, научног сарадника

  Љубомир Андрејић: Слава – библиографија

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  http://books.google.rs/books/about?id=T-adBQAAQBAJ&redir_esc=y

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×