Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 31-32

  515 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1968-69.

  Главни и одговорни уредник  Слободан Зечевић

  Неготинска Крајина

  Слободан Зечевић: Увод

  Мирослав Драшкић: Порекло становништва и етнички процеси у селима неготинске општине

  Душанка Бојанић-Лукач: Неготинска Крајина у време турске владавине – на основу извора из XV и XVI века

  Душан Масловарић: Земљорадња у Неготинској Крајини

  Персида Томић: Сточарство

  Душан Масловарић: Виноградарство у Неготинској Крајини

  Слободан Зечевић: Риболов на крајинској деоници Дунава

  Персида Томић: Допунско привређивање

  Љубомир Рељић: Исхрана сеоског становништва комуне Неготин

  Рабија Хасанбеговић: Архитектура сеоске куће и привредних зграда у Неготинској Крајини

  Јелена Аранђеловић-Лазић: Народна ношња у Неготинској Крајини

  Никола Пантелић: Друштвени живот у Неготинској Крајини

  Слободан Зечевић: Митска бића народних веровања североисточне Србије

  Петар Костић: Годишњи обичаји у Неготинској Крајини

  Слободан Зечевић: „Празник“ (Слава) у североисточној Србији

  Драгослав Девић: Музичка традиција Неготинске Крајине (прилог етномузиколошкој пракси)

  Миодраг Лекић: Етнографска грађа у архиви неготинске цркве

  Чланци

  Јасна Бјеладиновић: Народна ношња у Азбуковици

  Хроника

  Петар Влаховић: Саветовање Етнолошког друштва Југославије

  Радмила Петровић: Конгреси Савеза фолклориста Југославије

  Милка Јовановић: „Мокрањчеви дани“ 1968. и 1969. године; III и IV Саветовање музиколога, етнолога и фолклориста

  Мирко Барјактаровић: Свечаност поводом седамдесетогодишњице професора С. А. Токарева

  Петар Влаховић: Симпозијум о раном средњем веку у Словенији, поводом 1400-те годишњице досељавања

  Сребрица Кнежевић: Актуелни проблеми светске фолклористике – „Румунија 69“

  Петар Влаховић: Планшарска култура на Горењском (приказ изложбе у Крању)

  Верослава Хаџи-Ристић: Опште пољска Конференција музеја на отвореном простору

  Прикази

  Мирко Барјактаровић: Зденка Лехнер – Маријана Гушић – Народни обичај Љеље – Краљице, као хисторијски споменик, Загреб 1967. Стр. 5-41, са осам илустрација

  Мирко Барјактаровић: Др Милорад Васовић – Врбас и његова комуна (географска монографија) издање Матице српске, Нови Сад 1968. Стр. 5-189

  Мирко Барјактаровић: П. И. Пучков – Население океании, етнографический обзор, Москва 1967. Стр. 3-247

  Петар Влаховић: Т. А. Шпажников – Религии стран Африки, А. Н. СССР, издат. „Наука“, Москва 1967, 3-210

  Петар Влаховић: Жизнь, ее происхождение и развитие, А. Н. СССР, Инстит. Философии, издат. „Наука“, Москва 1967, 5-440

  Петар Влаховић: Проблемы Эволюции человека и его рас, Институт Этнографии А. Н. СССР, издат. „Наука“, Москва 1968, 5-278

  Петар Влаховић: История и культура народов севера Дальнего востока, А. Н. СССР, Сибирское отделение, издат. „Наука“, Москва 1967, 3-218

  In Memoriam

  Загорка Марковић: Професор Др МИленко С. Филиповић, Босански Брод, 8.11.1902.-Београд, 22.4.1969.

  Библиографија

  Милица Матић-Бошковић: Етнологија у часопису „Годишњица Николе Чупића“

  Претражите сајт

  ×