Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 33

  270 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1970.

  Главни и одговорни уредник  Слободан Зечевић

  Студије и чланци

  Петар Костић: Обичај постављања застава на гроб

  Слободан Зечевић: Мотиви наших народних веровања о летњој солистицији

  Персида Томић: Црепуље и вршници у североисточној Србији – са освртом на ове судове и у другим крајевима Југославије

  Голуб Добрашиновић: Вуков покушај да изради етнографске карте јужнословенског живља

  Мирко Барјактаровић: О етничком опредељењу

  Петар Влаховић: Кричи и зачеци њиховог етничког раслојавања

  Слободан Зечевић: Срби у насељима око Будимпеште и неки њихови обичаји

  Прилози и грађа

  Никола Пантелић: Свадбени обичаји у Неготинској Крајини

  Мирослав Драшкић: Подударност ликовних мотива на надгробним споменицима из западне Србије са споменицима из Марамуреша и западној Румунији

  Пантелејмон Дошен: Прилог за монографију Банатске Црне Горе (за штампу припремио Никола Пантелић)

  Хроника

  Персида Томић: Поводом изложбе „Народно ликовно изражавање у Србији“

  Радмила Петровић: „Мокрањчеви дани“ у Неготину

  Радмила Петровић: Седамнаести конгрес Савеза фолклориста Југославије

  Душан Дрљача: Саветовање етнолога словенских земаља јуна 1970. у Словачкој

  Сребрица Кнежевић: Проблематика и рад румунског колоквиума о фолклору – Темишвар 1970.

  Прикази

  Мирко Барјактаровић: Др Драгослав Срејовић – Лепенски Вир, нова праисторијска култура у Подунављу – Српска књижевна задруга, Београд, стр. 327

  Мирко Барјактаровић: Фанула Папазоглу – Средњобалканска племена у предримско доба – Сарајево, 1969., стр. 11-398, са изводима извора, регистром и картама

  Петар Влаховић: Милош Ђ. Слијепчевић – Сомбор, село у горњој Херцеговини – Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине, Грађа XV, Одељење друштвених наука, књ. 11, Сарајево 1969., стр. 9-230, и седам табли у прилогу

  Петар Влаховић: Миленко С. Филиповић – Прилози етнолошком познавању североисточне Босне – Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине, Грађа XVI, Одељење друштвених наука, књ. 12, Сарајево 1969., стр. 3-169

  Никола Пантелић: С. А. Токарев – История руской этнографии (дооктябарьский период), Москва, 1966., страна 452

  Петар Костић: Joel Halpern – The changing Vilage community – Prentice – Hall Inc. Englewood Cliffs, N. J. 1967.

  In Memoriam

  Никола Пантелић: Петар Ж. Петровић

  Бреда и Петар Влаховић: Даринка Зечевић ( Колашин 1911. – Београд 1970.)

  Библиографија

  Љубомир Андрејић: Прилог библиографији о Циганима

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  http://books.google.rs/books/about?id=MMygBQAAQBAJ&redir_esc=y

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×