Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 37

  320 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1974.

  Одговорни уредник  др Слободан Зечевић

   

  Садржај
  Студије и чланци

  Јасна Бјеладиновић: Народна ношња у ваљевској Подгорини, Колубари и Тамнави

  Рајко Мамузић: Насељавање и култура становања у војвођанским насељима 18. и 19. века

  Др Петар Влаховић: Етнолошки значај неких новијих миграционих кретања у Југославији

  Др Слободан Зечевић: Русалке и тодорци у народном веровању североисточне Србије

  Мр Душан Бандић: Крв у религијским представама и магијско-култној пракси нашега народа

  Магдалена С. Кабуша: Сеоски привредни обичаји и обреди народа Југославије у пролећном календарском циклусу

  Грађа

  Никола Пантелић: Етнолошка грађа из Буџака

  Др Петар Пауновић: Село Злокуће

  IN MEMORIAM

  Др Мирко Барјактаровић: Сто година од рођења и тридесет година од смрти др Јована Ердељановића

  Др Слободан Зечевић: Тихомир Ђорђевић – поводом тридесетогодишњице смрти

  Осврти

  Др Слободан Зечевић: Лењинградски етнографски музеји

  Петар Костић: Музеји у Боготи

  Хроника

  Петар Костић: Изложба ,,Народна уметност Југославије“ у Боготи

  Петар Костић: Изложба ,,Покладне маске“ у Етнографском музеју у Загребу

  Вера Станисављевић-Ракић и мр Радомир Ракић: ХIII саветовање Етнолошког друштва Југославије и IХ годишња скупштина  друштва

  Мр Радомир Ракић: Симпозијум о етнолошком проучавању савремених промена у народној култури и народном животу

  Душан Дрљача: Етнографске теме на 21. Фестивалу југословенског документарног и краткометражног филма

  Прикази

  Никола Пантелић: Никола Павковић: Право прече куповине у обичајном праву Срба и Хрвата

  Жељка Шкорић: Миљана Радовановић: Вук Караџић, етнограф и фолклорист

  Др Слободан Зечевић: Оливера Младеновић: Коло у Јужних Словена

  Др Петар Влаховић: Др Слободан Зечевић: Оливера Младеновић: Коло у Јужних Словена

  Др Петар Влаховић: Др Слободан Зечевић: Елементи наше митологије у народним обредима уз игру

  Јасна Бјеладиновић: Angelos Baš: Noša na Slovenskem v poznem srednjem veku in 16 stoletju

  Бреда Влаховић: Anton Cevc: Velika planina

  Mr Dušan Bandić: Veselin Čajkanović: Mit i religija u Srba

  Др Миљана Радовановић: IO.B.Бромлеи: Етнос и етнографи

  Никола Пантелић: Viera Urbancova: Почеци словачке етнографије

  Никола Пантелић: Etnologia slavica 4

  Библиографија

  Мр Радомир Ракић: О проучавању сродства и сродничких назива

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  http://books.google.rs/books?id=0ImhBQAAQBAJ&source=gbs_similarbooks

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×