Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 38

  233 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1975.

  Одговорни уредник: др Слободан Зечевић

   

  Др Слободан Зечевић: Увод

  Др Мирослав Драшкић: Насеља, порекло становништва и етнички процеси у општини Бор

  Персида Томић: Сточарство

  Душан Масловарић: Традиционална земљорадња у општини Бор и промене настале развојем рударства

  Персида Томић: Допунско привређивање

  Рабија Хасанбеговић: Народна архитектура на територији општине Бор

  Јелена Аранђеловић-Лазић: Народна ношња у околини Бора

  Загорка Марковић: Женска домаћа радиност

  Никола Пантелић: Из друштвеног и породичног живота

  Никола Пантелић: Женидбени обичаји у околини Бора

  Др Слободан Зечевић: Култ мртвих и самртни обичаји у околини Бора

  Петар Костић: Годишњи обичаји у околини Бора

  Осврти

  Др  Драгослав Антонијевић: Етнолошка проблематика у „Историји Београда“

  Хроника

  Јасна Бјеладиновић: „Облици народног живота у Европи“ – Белгија 1975. г.

  Мирјана Прошић: Стучни састанци етнолога

  Андријана Гојковић: Пети интернационални састанак стручњака за проучавање музичких инструмената

  In Memoriam

  Др Петар Влаховић: Стручно научна делатност Др Мирослава Драшкића

  Прикази

  Др Слободан Зечевић: Др Бојана Радојковић: Филактерији, енамлуци, припојаснице

  Љубомир Међаши: Руски народни писнï у записах В. М. Гнатюка

  Никола Пантелић: Ethnologia Slavica

  Никола Пантелић: Ion Vlăduţiu: Etnografia românească

  Др Мирко Барјактаровић: Wanda Paprocka: Współczesne przemiany wsi kurpiowskiej

  Дарко Танасковић: Michèle Nicolas: Croyances et pratiques populaires turques concernant les naissances

  Дарко Танасковић: Michèle Nicolas: Poissons et pêche en Turquie

   

  Preuzmite Glasnik Etnografskog muzeja:

  https://books.google.rs/books?id=svYnDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×