Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 39-40

  376 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1976.

  Одговорни уредник: Слободан Зечевић

  I

  Чланови Одбора за прославу седамдесетпетогодишњице рада Етнографског музеја у Београду

  Др Слободан Зечевић Седамдесет пет година постојања и рада Етнографског музеја у Београду

  Милица Б о ш к о в и ћ-М a т и ћ Педесет година Гласника Етнографског музеја у Београду

  Службеници Етнографског музеја од 1901—1976.

  II

  Персида Томић Типолошкотерминолошка класификација збирке народног грнчарства

  МиливојеМилосављевићРазвој грнчарског заната и израда глиненог посуђа на подручју северног Баната                                                               

  Др Јован Трифуноски Наводњавање у Скопској Црној Гори

  Јасна Бјеладиновић Одлике народних ношњи у Подрињским крајевима Србије и њихово место у односу на народне ношње Динарског и Панонског подручја

  Братислава В л a д и ћ-К р с т и ћ  Ткачке дашчице у Југославији – ткању са „Дашчицама“, „Котурићима“, „Кишићима“ (Прилог проучавању старнх ткања у Југославији)

  Ангелина Крстева Неколико примера о међусобним утицајима у орнаментици народних везова неких суседних предела у Македонији

  Жарко Илнћ Влака или влачуга

  Др Мирко Барјактаровић О једној савременој арбанашкој породичној задрузи

  Др Марио Петрић O питању поријекла обичаја татауирања код Балканских народа

  Шпиро Кулишић Неколики трагови аграрно-матријархалне основе у словенској вјерској традицији

  Др Слободан Зечевић Герман

  Др Милован Гаваци Балканско-карпатске двојнице и проблеми око њих

  Др Јован Вукмановић Свадбени обичаји у Горњем и Доњем Ораховцу

  Б о р ђ е Т е ш и ћ Модел и макета као изложбени експонат

  III

  Лоубомир Андрејић I Обредне ватре (библиографија) 

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  https://books.google.rs/books?id=d0hrBgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×