Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 4

  127 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1929.

  Уредник: Др Боривоје М. Дробњаковић

   

  Чланци

  Д-р Тих. Р. Ђорђевић: Из брачних обичаја (D-r Tih. R. Đorđević: Sur les couturaes du mariage)

  Станоје Мијатовић: Ношња у Ресави (St. Мiјаtоvić: Costume national dans la region de Resava)

  Влад . P. Ђорђевић: Неколико речи o игрању и певању у Херцег Новоме (Vlаd. R. Đоrđеvić: Quelques mots sur les danses et chansons a Herzeg Novi)

  Душан Вуксан: Један зборник народних лијекова из Боке (D. Vuksan: Un recueii de médicaments populaires de Boka)

  Јован Јуришић: O старинском народном бојењу у Млави (Ј. Jurišić: Ober alte volkstiimliche Farbung in Mlava)

  Маринко Станојевић: Обичаји и веровања на Тимоку (М. Stаnојеvić: Coutumes et croyances dans la region de Timok)

  Петар Ж. Петровић: Музејска збирка кецеља из Шумадије (Р. Z. Petrović: Die Schiirzensammlung aus Šumadija des Ethnographischen Museums)

  D-r Mirko Kus-Nikolajev: Psihološka sadržina seljačke umetnosti (D-r M. Kus-Nikolajev: The psychologic contents of the paesant art)

  Марина Недељковић: Неколика разматрања о косовским орнаментима (М. Nedeljković: Einige Betrachtungen tiber die Ornamente von Kosovo)

  Д-р Синиша Станковић: Типови рибарских чамаца на јужно-балканским језерима (D-r S. Stanković: Sur les types de bateaux de ресhе des lacs balkaniques du sud)

  Д-р Миленко C. Филиповић: Геофагија у нашем народу (D-r М. S. Filipović: Géophagie dans notre peuple)

  Душан  Вуксан: Народни суд у Приморју 1848. год. (D. Vuksаn: Das Volksgerichtin Prčanj—Boka Kotorska, im Jahre 1848)

  Мањи прилози

  Д-р Миленко C. Филиповић: Пресипање белим просом (D-r М. S. Filipović: Repandre du millet)

  Јован Јуришић: Бељење вуне — нар. приповетка (Ј. Jurišić: Blanchissage de la laine — conie populaire)

  Јован  Јуришић: Мешајица од Бога благословена — нар. приповетка (Ј. Јurišić: „Mešajica“ est un don de Dieu — confe populaire)

  Миленко Брајевић: Празноверице у Јеленку — срез даниловградски (М. Brajović: Superstitions dans le pays de Jelenak — Danilovgrad)

  Петар Ж. Петровић: Прилози за проучавање двобоја у нашем народу (Р. Ž. Petrović: Contribution а la conaissance du duel dans notre peuple)

  БИБЛИОГРАФИЈА ЗА 1928. ГОДИНУ (П. Ж. Петровић) — BIBLIOGRAPHIE POUR L’ ANNEE 1928. (Р. Ž. Реtrоvić)

  ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ У 1929. ГОДИНИ (Б. М. Дробњаковић)  MUSEE ETHNOGRAPHIQUE DE BEOGRAD en 1929. (B. M. Drobnjaković)

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  Гласник Етнографског музеја у Београду, књ. 4 (1929)

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×