Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 41

  319 стране, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1977.

  Уредник: Слободан Зечевић

  Свечана седница Одбора за прославу 75 година рада Етнографског музеја у Београду и Савета музеја

  Др Слободан ЗечевићКултурно просветни и научни рад Етнографског музеја у Београду

  О л г a Н и к о л и ћ Предаја одликовања Музеју Одлука о покретању иницијативе за изградњу нове зграде Етнографског музеја у Београду

  Поздрави

  Др Петар Влаховић Отварање изложбе „Народне ношње Југославије“     

  Радмила Лазареви Изложбе Етнографског музеја у 1976. години

  Татјана Зец Акције Музеја у току прославе

  Љиљана Нертић Музеолошка документација Етнографског музеја у Београду

  Директори Етнографског музеја

  Др Мирко Барјактаровић Прослава 70 година Катедре за етнологију на Филозофсжом факултету у Београду

  Поводом 65 година живота и 40 година стручног и научног рада Мирка Барјактаровића          

  Студије и чланци

  Др Петар Влаховић Миграциони процеси и етничка структура Војводине

  Марија Бокић Прилог проучавању становништва у неким златиборским селима

  Др Мирко Барјактаровић Je ли код нас било сродства пo имену

  Др Слободан Зечевић Народне игре источне Србије

  Грађа

  Др Ј о в a н  ТрифуноскиГробља и гробови у Кривопаланачкој области

  Душан М.Ћирић Седењћа и седенћарске песме у Лужници

  Осврти

  Др Слободан Зечевић Регионалне монографије Института за народну умјетност у Загребу

  Никола Пантелић Женидбени обичаји код Словенских народа (Ján Komorovský: Tradičná svadba u Slovanov)

  Др Сребрица КнежевићМаргарет Мид, научник и музејски радник

   П е т a р К о с т и ћ Маска у европској традицији

  Драгомир Антонић Бангкошки музеји

  Хроника

  Др Ђурћица Петровић Међусобни утицаји града и села у обликовању одевања        

  Душан Дрљача Симпозијум о животу и обичајима Рома у нашој земљи

  Милорад ВасовићОрганизација младих истраживача Србије

  Душан Дрљача Етнографске теме на 24. фестивалу југословенског документарног и краткометражног филма

  Др Слободан Зечевић Национална конференција албанских етнолога

  Прикази

  Павле Васић Љубомир Андрејић: Библиографија о народној ношњи југословенских народа

  Др С л о б о д a н 3 е ч е в и ћ Зборник радова Народног музеја V

  Жељка Шкорић Др Ђурђица Петровић: Ваневропско оружје у Историјском музеју на Цетињу

  Никола Пантелић Зорица Рајковић: Традицијски облици невјенчаног брака код Хрвата и Срба у свијетлу појма „покусни брак

  Никола Пантелић Ethnologia slavica VI

  Анђелка Лазаревић Aphrodisiacs from Legend to prescription by Alan Hull Walton

  Мирјана Прошић William G. Lockwood: European moslems

  Нина Сеферовић  Michèle Duchet:Anthropologie   au siècle des lumières

  Никола ПантелићСергије Калчић: Велики Извор кроз векове I 

  Библиографија

  Љубомир Андрејић Обредни колачи (хлебови)

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  https://books.google.rs/books?id=XTxuBgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×