Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 42

  497 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1978.

  Одговорни уредник: Слободан Зечевић

  Слободан Зечевић: Увод

  Прошлост и становништво

  Анка Лаловић: Праисторија, антички период и средњи век

  Др Душанка Бојанић-Лукач: Зајечар и Црна Река  у време турске владавине (XV – XVIII век)

  Др Мирослав Драшкић и Драгомир Антонић: Записи о становништву

  Привреда

  Душан Масловарић: Земљорадња у општини Зајечар

  Персида Томић: Сточарство

  Персида Томић: Допунско привређивање

  Загорка Марковић: Текстилна радиност у селима зајечарске општине

  Персида Томић: Путеви и тржишта

  Становање, одевање и исхрана

  Рабија Хасанбеговић: Традиционална архитектура на територији општине Зајечар

  Јелена Аранђеловић-Лазић: Народна ношња у околини Зајечара

  Братислава Владић-Крстић: Грађанска ношња у Зајечару

  Љубомир Рељић: Исхрана

  Друштвени живот, обичаји, веровања и знања

  Никола Пантелић: Друштвени и породични живот на територији Зајечара

  Др Слободан Зечевиић: Веровања и обичаји о рођењу

  Никола Пантелић: Женидбени обичаји у општини Зајечар

  Др Слободан Зечевић: Самртни обичаји у околини Зајечара

  Петар Костић: Годишњи обичаји у околини Зајечара

  Др Слободан Зечевић, Народна веровања у околини Зајечара

  Гордана Живковић: Народна медицина у околини Зајечара у XX веку

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  https://books.google.rs/books/about?id=6If9CAAAQBAJ&hl=sr

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×