Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 45

  299 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1981.

  Одговорни уредник: Слободан Зечевић

  ОСАМДЕСЕТА ГОДИШЊИЦА ЕТНОГРАФСКОГ MУ3EJA 1901.-1981.

  Гвозден Јованић: Осамдесета годишњица Етнографског музеја y Београду

  Др Петар Влaховић: Награда „Боривоје Дробњаковић

  Љиљaнa Гaвриловић: Прослава осамдесете годишњице Етнографског музеја

  Оснивачко писмо Друштва пријатеља и сарадника Етнографског музеја y Београду

  Др Слободан Зечевић: Екипна регионална и тематска истраживања стручњака Етнографског музеја y Београду

  Љиљана Ћертић: Стручни архив y Етнографском музеју y Београду

  Радмила Лазаревић: Изложбе Етнографског музеја 1976.1981.

  Милица Бошковић-Матић: Библиографија Гласннка Етнографског музеја y Београду 1977.1981.

  Студије и чланци

  Јасна Бјеладиновић: Српска народна ношња у сјеничко-пештерској висоравни

  Др Петар Влаховић: О неким оквирима Етнологије y Југославији

  Весна Костић: Археолошки приступ испитивању старобалканских елемената y фолклору

  Шефик Бешлагић: Стећци y околини Трогира

  Др Мирко Бaрјaктaровић: Уобличавање „џемата“ Ровца у племе

  Љубиша Рајковић: Родоскрнављења y народним песмама Тимочке крајине

  Др Олгa 3иројевић: Роми на подручју данашње Југославије y време турске владавине

  Др Иван Ковачевић: Значење култа медведа

  Хроника

  Никола Пантелић: Изложба „Народна уметност Југославије“ 22. септембар 5. новембар 1980. године

  Др Павле Васић: Изложба акварела Карола Поп де Сатмарија y Етнографском музеју

  Добрила Братић: IV савеговање Етнолошког друштва CP Србије у Бањи Ковиљачи

  Јованка Ђорђевић: XXIII конгрес Савеза удружења фолклориста Југославије

  Андријана Гојковић: 7. интернационални састанак стручњака за проучавање народних музичких инструмената

  Прикази

  Ар Десанка Николић: Павле Васић: Униформе српске војске 1808./1818.

  Мр Бранко Ћупурдија: Душан Бандић: Табу y традиционалној култури Срба

  Зорица Дивац: Душан Бандић: Неке новије промене y животу и култури становништва околине Београда

  Др Мирко Барјактаровић: Špiro Kulišić: О Etnogenezi Crnogoraca

  Љиљана Гавриловић: Ђурица Крстић: Правни обичаји код Куча

  Др Мирко Барјактаровић: Раде Ракита: Привреда, ергологија и технологија          y Јању

  Др Мирко Барјактаровић: Јован Вукмановић: Конавли антропо географска и етнолошка испитивања

  Емилија Церовић Млађа: Коста Димитријевић:  Наива y Југославији

  Никола Пантелић: Etnologia Slavica

  Добрила Братић: Религиозни обреди, обичаји и    симболи

  Др Никола Павковић: Paul Henri Stahl: Ethnologie de l’Europe du Sud-Est

  Нина Сеферовић: L’Antropologie

  Нина Сеферовић: Camille Lacoste Dujardin: Dialogue de fem­mes eu Ethnologie

  Нина Сеферовић: Matriarcato e potere delle donne

  Јованка Ђорћевић: Angelos N. Deftereos: O artos kata tin genisin ke tin teleftin

  Емилија Церовић Млађа: Victoria Ebin: The body decorated

  In memoriam

  Др Мирко Барјактаровић: Милун П. Барјактаровић, музеалац и етнолог

  Др Ивaн Ковaчевић: Поводом стогодишњице рођења Сретена Вукосављевића (18811981.)     

    

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  https://books.google.rs/books?id=yuF4BgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×