Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 46

  217 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1982.

  Одговорни уредник: Никола Пантелић

  ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ

  Петар Костић: Лазарице y селу Сурлици, прилог разматрању порекла и суштине женских обредних поворки

  Др Слободан Зечевић: Народне игре средишне Србије

  Др Мирко Барјактаровић: Прилагођавање досељеника y Банатском Новом Селу

  Братислава Владић-Крстић: О традиционалном ћилимарству y Ивањици и околини

  Др Мирко Барјактаровић: Од куда назив насеља Рваше, Рвати, Рваласи

  Милован Антуновнћ Коблишка: О нашем средњовековном рударском алату

  ПРИЛОЗИ И ГРАЂА

  Др Јован Трифуноски: Воденице и ваљавице y Пологу

  Aр X. Ивaн 3дрaвковић: Споменици који нестају, старе куће y Лесковцу и околини

  Др Јован Трифуноски: Самарџијски занат y Тетову

  Петар Рајковић: Женидбени обичаји Срба y Сјеничком пољу

  Петар Рајковић: Свадбени обичаји у доњој Лепеници

  Љубиша Ђенић: Народна лирика са Златибора

  МУЗЕЈИ

  1. Ičiro Ito: Национални музеј Етнологије y Осаки

  Др Миљана Радовановић и др Бредa Влаховић: Етнографска изложба y словачком националном          музеју y Мартину

  ЈУБИЛЕЈ

  Др Слободан Зечевић: Професор др Мирко Барјактаровићповодом седамдесетогодишњице живота

  ХРОНИКА

  Љиљaнa Ћертић и Татјана Зец: Саветовање Савеза музејских друштава Југославије „Савременост као музеолошка тема будућности“

  Душан Дрљача: XVII Саветовање и XIII редовна скупштина Савеза етнолошких друштава Југославије

  Душан Дрљача: Етнографске теме на 29. фестивалу југословенског документарног и краткометражног филма

  ИЗЛОЖБЕ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА

  Загорка Марковић: Наши људи и крајеви 1912.—1913.

  Петар Костић: Шкриње из збирке Етнографског музеја

  Љиљaнa  Гaвриловић: Из колекционарског рада Раденика Перића

  Радмила Лазаревић: Словенске народне ношње

  Гордана Љубоја: Шумадијске чарапе и рукавице

  Никола Пантелић: Лазарице y селу Сурлици

  IN MEMORIAM

  Никола Пантелић: Михар С. Влаховић (1897.—1982.)

  Др Никола Павковић: Ђорђе Тешић (1931.—1981.)

  КРИТИКЕ И ПРИКАЗИ

  Др Мирко Барјактаровић: Др Момчило Лутовац: Миграције радне снаге из Црне Горе на привремени рад y иностранство

  Весна Душковић: Slovensko ljudsko izročilo

  Љиљана Гавриловић: Mirča Eliade: Sveto i profano

  Др Миљана Радовановић: Слободан Зечевић: Митска бића српских предања

  Нина Сеферовић: Jean-Loup Anselle: Le sauvage à la mode

  Нина Сеферовић: Merwyn S. Garbarino: Sociocultural The­ory in Anthropology, A Short History

  Душан Дрљача: Etnološka istraživanja

  Љиљана Гавриловић: Луј-Венсан Тома: Антропологија смрти III

  ЕТНОГРАФСКИ MУ3EJ У БЕОГРАДУ У 1981.

  Самоуправни споразум о сарадњи етнографских и других републичких музеја

  Награда „Боривоје Дробњаковић“

  Етнографски музеј y Београду у 1981. години

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  https://books.google.rs/books?id=Ad0RDgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×