Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 47

  282 стране, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1983.

  Одговорни уредник: Никола Пантелић

   

  ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ

  Ранко Финдрик: Архаична сеоска кућа y Шестанима

  Гордана Љубоја: Култура становања y Великом Селу код Београда

  Мирко Барјактаровић: О Шекулару – најмањем црногорско-брђанском племену

  Љиљана Гавриловић: Тобелије

  Иван Ковачевић: Воловска богомоља

  Андријана Гојковић: Музика и музички инструменти y југословенским земљама према путописцима из XVI и XVII века

  Димитрије Големовић: Новије сеоско двогласно певање y Србији

  ПРИЛОЗИ И ГРАЂА

  Јован Трифуноски: Свадба y Скопској Црној Гори

  Јован Трифуноски: Наводњавање y Пологу

  Ранко Баришић: Израда мерица-бучука на Руднику

  МУЗЕЈИ

  Е. J. Тимофејева: Државни етнографски музеј народа СССР y Лењинграду и његове југословенске колекције

  ЗАШТИТА МУЗЕЈСКИХ ПРЕДМЕТА

  Милун Мијатовић: Конзервација пушке кремењаче и реконструкција дела кундака

  IN MEMORIAM

  Јасна Бјеладиновић: Др Слободан Зечевић

  Петар Влаховић: Уз животне стазе и научно дело др Слободана Зечевића

   

  ИЗЛОЖБЕ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА

  Уводна реч академика Симе Ћирковића прмликом отварања изложбе „Грнчарство y Србији“

  Зоран Петровић: Изложба „Куће архитекте Боже Петровића

   

  ХРОНИКА

  Љиљана Ћертић: Десети конгрес Савеза друштава музејских радника Југославије

  Душан Дрљача: Први конгрес југословенских етнолога и фолклориста

  Душан Дрљача: Етнографске теме на XXX фестивалу југословенcicor краткометражног и документарног филма

  Андријана Гојковић: Осми међународни састанак стручњака за проучавање народних музичких инструмената

  ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

  Десанка Николић: Đ. Petrović i М. i Prošić-Dvornić, Narodna umetnost

  Петар Костић: Драгослав Антонијевић, Обреди и обичаји балканских сточара Драгослав Антонијевић: Слободан Зечевић, Српске народне игре

  Весна Душковић: Franc Boas, Um primitivnog čoveka

  Нина Сеферовић: Тридесет година касније, Градина, Ниш, 1983.

  Мирко Барјактаровић: Ю. В. Бромлеи М. С. Кашуба, Брак и семья y народов в Югославии

  Љиљана Гавриловић: A. R. Retklif-Braun, Struktura i funkcije u primitivnom društvu

  Ранко Баришић: Richard Cavendish i Trevor O. Ling, Mitologija ilustrirana enciklopedija

  ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ

  Програмски савет Етнографског музеја y Београду

  Извештај о раду y 1982. години

  Припреме за сталну изложбу Етнографског музеја y Београду

  Концепција сталне изложбе Етнографског музеја y Београду 

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  https://books.google.rs/books/about?id=CN6mCQAAQBAJ&hl=en

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×