Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 48

  458 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1984.

  Одговорни уредник: Никола Пантелић

   

  ЕТНОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА У ТИТОВОУЖИЧКОМ ПОЖЕШКОМ И КОСЈЕРИЋКОМ KPAJУ

  Рабија Хасанбеговић: Традиционална архитектура y пожешком крају

  Зоран Родић: Сеоска кућа и привредне зграде y косјерићком крају

  Братислава Владић-Крстић: Текстилна радиност у титовоужичком, пожешком и косјерићком крају

  Јасна Бјеладиновић: Народна ношња y титовоужичком, пожешком, и косјерићком крају

  Никола Пантелић: О друштвеном животу и породици у пожешком крају

  Наталија Благојевић: Обичаји y вези са рођењем, женидбом и смрћу y титовоужичком, пожешком и косјерићком крају

  Обичаји о рођењу деце

  Свадбени обичаји

  Погребни обичаји

  Петар Костић: Годишњи обичаји y титовоужичком, пожешком и косјерићком крају

  Слободан Зечевић: Из народне митологије ужичког краја

  Оливера Васић: Народне игре и забаве у Ужичкој Црној гори

  Сања Радиновић: Народни свирач Трипко Трипковић

  IN MEMORIAM

  Петар Влаховић: Уз научно дело академика Душана Недељковића

  ИЗЛОЖБЕ ЕТНОГРАФСКОГ MY3EJA

  Уводна реч академика Драгослава Срејовића приликом отварања изложбе „Сеоски надгробни споменици“ y Галерији CAHУ

  ХРОНИКА

  Инес Прица: Саветовање етнолога Србије y Смедереву

  ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

  Никола Пантелић, Бурђица Петровић: Представљање књиге Персиде Томић „Грнчарсгво y Србији“

  Гојко Суботић: Στέλιος Παπαδόπουλος, ‘Η χαλχοτεχμία στόμ έλλημικό χώρο 1900-1975 κατά τΙς προφορικές μαρτυρίες τώμ χαλχουργώμ Συλλογή τύπιυμ καί διαχοσμητικώμ θεμάτιυμ χαλκίμωμ σκευώμ

  Весна Душковић: Glasnik Slovenskega etnološkega Društva

  Љиљана Гавриловић: Antropologija žene, zbornik

  Љиљaнa Гавриловић: Едмунд Лич, Култура и комуникација

  ЕТНОГРАФСКИ MУ3EJ У БЕОГРАДУ

  Етнографски музеј у 1983. години 

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  https://books.google.rs/books?id=yR93CAAAQBAJ

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×