Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 49

  237 стране, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1985.

  Одговорни уредник: Никола Пантелић

   

  ИСТРАЖИВАЊА

  Никола Ф. Павковић: Становништво насеља Партизани

  Борђе Р. Симоновић: О именима неких насеља y Србији

  Брaнко Ћyпyрдијa: Порекло и значење речи „мајур“, „мајер“

  Милан Јевтић: Риболов y Мачви

  Ранко Финдрик: Трагови старих словеноких и средњовековних конструкција y нашој народној архитектури

  Јован Ф. Трифуноски: Печење креча y Скопској Црној Гори

  Бојан Јовановић: Одуховљавање природе у веровању Срба

  Андријана Гојковић: Историјски пресек друштвене улоге народних музичких инструмената у Срба

  Jaков Шареиац: Обичаји о рођењу и жнидби у источној Херцеговини

  Мирко Барјактаровић: О смрти и сахрани y горњем Полимљу

  Ранко Баришић: Архаичана брава из збирке Етнографског музеја у Београду

  Благоје В. Марковић: Израда асуре у Враки

  Јеремија Д. Митровић: Називи за степене потомака и предака код Срба

  МУЗЕЈИ

  Јан Кжиштоф Макулски: Сакупљање етнографских музејских збирки из савременог живота

  ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

  Милутин Гарашанин: Поводом књиге „Narodna umetnost Jugoslavije“

  Сребрица Кнежевић: Представљање књиге Петра Влаховића „Народи и етничке заједнице света“

  Мирјана Прошић-Дворнић: Among the People, Native Yugo­slav Ethnography

  Бранко Ћупурдија: Претпоставка марксистичко-антрополошког утемељења наше етнологије

  Ранко Баришић: Jean Chevalier i Alain Ghebrant, Rječnik sim­bola

  Никола Пантелић; Градска култура на Балкану (XV—XIX век), зборник радова

  Никола Пантелић: Фолклорни театар y балканским и подунавским земљама

  Никола Пантелић: Ранко Финдрик, Кућа и стан на селу y Србији у другој половини XVIII века према сведочењима савременика

  Јоана Павковић: Изложба „Фотографије пољских сељака“

  ЕТНОГРАФСКИ MУ3EJ У БЕОГРАДУ У 1984. ГОДИНИ

  Откривање спомен плакета yтемељивачима Етнографскаг музеја

  Награда „Боривоје Дробњаковић“ за 1984. годину

  Поздравна реч председника Извршног већа Скупштине CP Србије Бранислава Иконића на свечаности поводом 80-годишњице прве сталне изложбе и отварања Етнографског музеја у обновљеној згради

  Делатност Етнографског музеја y 1984. години

  Уroвop о непосредној сарадњи између Државнаг Етнографског музеја народа СССР y Лењинграду и Етнографског музеја у Београду за 1985—1986. годину

  Споразум о сарадњи, Словенски народни музеј y Братислави — Етнографски институт у Мартину и Етнографски музеј y Београду

  Самоуправни споразум о сарадњи Етнографског музеја y Београду, Етнографског института Српске академије наука и уметности и Републичког завода за заштиту споменика културе 

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  https://books.google.rs/books/about?id=C9-mCQAAQBAJ&hl=en

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×