Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 54-55

  323 странa, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1991.

  Одговорни уредник: Љубомир Рељић

   

  Јасна Бјеладиновић Јергић: Деведесет година Етнографског музеја y Београду

  др Драгослав Антонијевић: Поводом изложбе „Народна култура на тлу Србије“

  др Братислава Влaдић – Крстић: Украсно ткање на нитиће y традиционалној и савременој ткачкој радиности y Србији

  др Мирјана Малуцков: О једном типу капа златара са краја XIX века, из средњег Баната

  др Ђурђица Петровић: Шкуфија — капица удатих жена на отоку Мљету

  др Ангелос Баш: Чистоћа y одевању, козметика и пушење y Словенији tokom XVII и XVIII veka

  Астрида Бугарски: Традиционални ноблици старих сеоских стамбених зграда y Босни и Херцеговини

  Рабија Хасанбеговић: Особености исламске уметности y архитектури и култури становања y Мостару

  Софијa Костић: Врндељ кола са пуним точком

  др Драгослав Антонијевић: Игре под маскама y свету компарације и континуитета

  дрДушан Бандић: О појму народна религија Срба

  др Мила Босић: Главни елементи свадбених обичаја Срба y Војводини

  Бранко Баковић: Предзнаци смрти

  др Витомир Белај: Божићно жито (култни вртићи код православног становништва y Југославији)

  Љубомир Рељић: Вино y обичајима животног циклуса

  др М. С. Кашуба: Традиционални елементи y савременој породици

  Бреда Влаховић: Друштвена организација породице и стамбени простор

  др Мирко Барјактаровић: Поистовећивање верске и националне припадности

  Радмила Филиповић Фабијaнић: Породична задруга y научном делу др Миленка С. Филиповића

  др Петар Влаховић: Значај црногорског друштвеног развоја за проучавање етноса y етнологији и антропологији

  др Јован Ф. Трифуноски: Роми y Скопљу

  др Александра Мурај: Опус Радивоја Симоновића као етнолошки извор

  Љиљана Ћертић: Архив Станоја Бојовића y Етнографском музеју y Београду

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  https://books.google.rs/books/about?id=-AmnCQAAQBAJ&hl=en

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×