Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 56

  428 странa, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1992.

  Одговорни уредник: Љубомир Рељић

   

  ИСТРАЖИВАЊЕ СЈЕНИЧКО-ПЕШТЕРСКЕ ВИСОРАВНИ

  Душан Масловарић: Традиционална пољопривреда

  Зоран Родић: Сеоска кућа и економске зграде

  Зорана Васић: Исхрана становништва

  Др Братислава Владић-Крстић: Текстилна радиност

  Јасна Бјеладиновић-Јергић: Компаративно одређење народне ношње српског и муслиманског становништва унутар Сјеничко-пештерске висоравни и y односу на суседне и друге области

  Весна Душковић: Свадбени обичаји

  ХРОНИКА

  Др Мирјана Прошић-Дворнић: Изложба Косовска легенда y народном стваралаштву

  Др Ђурђица Петровић: Изложба Етнолошки мотиви из српских енклава y Мађарској и Румунији

  Александра Вуковић: Изложба Јапанске лутке

  Андријана Гојковић: Отварање швајцарског центра за народну музику, музичке инструменте и традицију

  IN MEMORIAM

  Петар Костић: Шпиро Кулишић

  Љиљана Кертић и ДрДрагослав Антонијевић: Добрила Милојевић-Радовић

  Jacнa Бјеладиновић-Јергић: Нина Сеферовић

  Љубомир Рељић: Милан Јевтић

  ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

  Jacнa Бјеладиновић-Јергић и Др Братислава Владић Крстић: Др Петар Влаховић Kultura ludowa w Serbii

  Др Петар Влаховић: Миле Недељковић Срби Граничари

  Цр Мирјана Прошић-Дворнић: Душан Бандић Народна религија Срба y 100 појмова

  Др Драгослав Антонијевић: Др Драгослав Девић Народна музика Црноречја y светлости етногенетских процеса

  Др Ђурђица Петровић: Андријана Гојковић Народни музички инструменти

  Др Мирјана Прошић -Дворнић: Др Никола Пантелић Наслеђе и савременост

  Др Петар Влаховић: Стеван Поповић Ровца и Ровчани y историји и традицији

  Др Мирко Барјактаровић: Инес Прица Омладинска подкултура y Београду Симболика и пракса

  Др Мирко Барјактаровић: Мирјана Павловић Срби y Чикагу

  ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ

  Извештај о раду y 1989. години Извештај о раду y 1990. години

  Претражите сајт

  ×