Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 57

  342 странa, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1993.

  Одговорни уредник: Љубомир Рељић

  Дp Драгослав Антонијевић: Академик Петар Влаховић

  Љубомир Андрејић: Библиографија радова академика Петра Влаховића

   

  ИСТРАЖИВАЊЕ ЂЕРДАПСКОГ ПОДУНАВЉА

  Др Петар Влаховић: Проблеми и резултати етнолошких проучавања Ђердапског подунавља

  Др Петар Влаховић: Етнички процеси

  Зоран Родић: Сеоска кућа и привредне зграде Ђердапског подунавља

  Бреда Влаховић: Култура становања подунавског региона Крајине и Кључа

  Др Братислава Владић-Крстић: Промене y текстилној радиности Ђердапског подунавља од последњих деценија XIX века до савременог доба     

  Др Милка Јовановић, Јасна Бјеладиновић-Јергић: Основне одлике и промене народне ношње y Ђердапском подунављу од последњих деценија XIX века до савременог доба

  Оливера Младеновић: Играчко народно стваралаштво Кључа и Брзопаланачког подунавља     

  Петар Костић: Годишњи обичаји

  Др Слободан Зечевић: Веровања из традиције становништва приобалних насеља Доњег Дунава           

  Добрила Братић: Посмртни ритуал

  НАГРАЂЕНИ РАДОВИ

  Илдико Ердеи: Интерна структура града Панчева y XIX веку

  Гордана Јовановић: Осврт на етногенезу Етрураца

  ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

  Љиљана Ћертић: Поводом прве свеске Етнолошког атласа Југославије

  Сенка Ковач: Традиционално и савремено одевање на тлу Црне Африке

  Љиљана Гавриловић: Миланка Тодић — Историја српске фотографије

  ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ У 1991. И 1992. ГОДИНИ

  Фестивал етнолошког и видео филма

  Извештај о раду y 1991. и 1992. години

   

  Preuzmite Glasnik Etnografskog muzeja:

  https://books.google.rs/books?id=svYnDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×