Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 58-59

  242 странe, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1995.

  Одговорни уредник: Петар Влаховић

  Петар Влаховић: Етничке и етнолошке одлике Српске Крајине

  Зоран Родић: Преглед основних типова и начини градње сеоских кућа y Србији током XVIII и XIX века

  Вилма Нишкaновиh: Забратка-женска марама југоисточне Србије

  Вера Шарац-Момчиловић: Kaпса златовезом Банату

  Ђурђица Петровић: Афектне активности y средњовековном погребном ритуалу на централном Балкану

  Петар Костић: Крсна слава и заветина y Драгачеву, околини Чачка и Горњег Милановца

  Андријана Гојковић: Музичка компонента Дубочких Русаља

  Божина Ивановић, Татјана Томазо-Равник: Антрополошке особине историјских личности из династија Црнојевића и Петровића-Његоша

  ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

  Весна Марјановић: Европска мрежа етнографских и друштвено историјских музеја

  Рабија Xaсанбеговић : Изложба и каталог „Реалност магије”

  Петар Влаховић: Миле Недељковић Крст и полумесец – најстрашнија српска раздеоба

  Петар Влаховић: Павел Аполонович Ровински Црна Гора y прошлости и садашњости

  Петар Влаховић: Виала де Сомиер Историјско и политичко путовање y Црну Гору

  Софија Костић: Сјенички зборници

  Мирко Барјaктаревић: Јован Зечевић Виницка

  Мирко Барјaктаревић: Позитивна иницијатива Сврљижана

  ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ

  Саша Срећковић: Могућности анимације неких садржаја y Етнографском музеју y Београду

  Драгана Стојковић: Музеј y функцији популарисања етнографског наслеђа

  Ирена Филеки : „Школе” y Манаковој кући

  Други фестивал етнолошког филма

  Трећи фестивал етнолошког филма

  Делатност Етнографског музеја y 1994. години

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  https://books.google.rs/books?id=ZG6tCAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×