Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 6

  149 страна, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1931.

  Уредник:  Боривоје М.  Дробњаковић

   

  Чланци  

  Д -р Веселин Чајкановић  Свекрва на тавану 

  Д -р Илија Јелић  Правна природа снахачења

  Д -р Миленко Филиповић  Породична слава и сличне славе у Тетову

  Петар Костић  Светога — крсно име — слава у Призрену 

  Јован Јуришић  Неколико народних лекова, бајања и веровања из Баточине

  Стеван Тановић Народна ношња у околини Ђевђелије

  Светозар Раичевић  O сточарству и сточарском животу у Васојевићима

  Владимир Николић  O печалбарима из источне Србије

  Манојло Б. Кордунаш  O сахрани мртваца на Огулинском Кордуну

  Петар Ж . Петровић  Свадбени обичаји у Галичнику

  Muтaр C. Влаховић  O слепим гусларима у Јужној Србији

  Мањи прилози

  Влад. Скарић  Један остатак византиског дворског церемонијала у нашем народу

  Влад. Скарић  Тешкоће, што их сватови морају савладати, када дођу по дјевојку

  Душан Вуксан  Вјеровање у вампире

  Душан Вуксан  „Вађење мазије“ крајем 18. вијека 

  Душан Вуксан  Шта je понијела у прћију Стане. Ћеловић

  Влад. Николић Прилози и фолклорне белешке

  Д-р Јован X . Васиљевић Маџарско гробље” у Ставама

  Радоје Ускоковић Израда корита у околини ужичке Пожеге

  Радоје Ускоковић Шарање ускршњих јаја у Ужицу

  Манојло Б. Кордунаш Божићњак

  Библиографије

  Владимир P . Ђорђевић Оглед библиографије српске народне музике

  Петар Ж . Петровић Библиографија радова Влад. Тителбаха

  Петар Ж . Петровић Библиографија за 1930 год.

  Д -р Боривоје Дробњаковић  Библиографија радова наших етнолога. — II Д-р Јован Ердељановић

  Д -р Боривоје Дробњаковић  Етнографски музеј у 1931 години

  Errata 

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  Гласник Етнографског музеја у Београду, књ. 6  (1931)

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×