Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 60

  262 страна, илустровано,
  Етнографски музеј у Београду, 1996

  Главни и одговорни уредник: Академик Петар Влаховић

  Чланци

  Петар Влаховић, Етничке групе Црне Горе у светлу основних етнолошких одредница
  Петар Костић, Годишњи обичаји у Драгачеву, околини Чачка и Горњег Милановца
  Софија Костић, Амајлије у народним веровањима у Источној Србији
  Јелена Тешић, Збирка коледарских маски Етнографског музеја у Београду
  Љиљана Гавриловић, Визуелни извори у етнолошким истраживањима
  Драгослав Антонијевић, Филм и традиционална култура
  Русалин Исфанони, Допринос етнолога (стручног консултанта) у продукцији документарних филмова о традиционалној народној култури
  Велибор Стојаковић, Примена видеа у етнолошким истаживањима
  Доброслав-Бојко Ст. Павловић, Народна архитектура у етнографским музејима

  Осврт

  Стеван Поповић, Карађорђево поријекло

  Прикази и критике

  Бојана Радојковић, Братислава Владић-Крстић – Сеоски накит у Босни и Херцеговини у XIX и првој половини XX века
  Милка Јовановић, Реч на отварању изложбе “Преслица у традиционалној култури Србије“
  Весна Бижић-Омчикус, Музеј дувана у Бечу
  Ида Лабудовић, Етнографски музеја у Пафосу – Ќипар
  Петар Влаховић, Уз “Милешевске записе – Годишњак“
  Петар Влаховић, Мила Босић – Годишњи обичаји Срба у Војводини
  Петар Влаховић, Миљан Милошев Јокановић – Племе Кучи – етничка историја
  Радојка Вукчевић, Зорка Милић – Туђа вечера
  Милина Ивановић Баришић, Љубинко Раденковић – Народна бајања код Јужних Словена
  Љубомир Рељић, Петар Влаховић – Човек у времену и простору – антропологија
  Ђурђица Петровић, Изложба Зооморфни мотриви у традиционалној култури крушевачког краја

  Библиографије

  Библиографија радова Мирка Барјактаревића
  Библиографија радова Сребрице Кнежевић
  Био-библиографија Милана Јевтића

  IN MEMORIAM

  Петар Влаховић, У спомен академику Радовану Сараџићу узвишеном човеку међу људима
  Ђурђица Петровић, Влајко Палавестра (1927-1993)

  Извештај Етнографског музеја у Београду

  Мирко Барјактаревић, Пре педесетак година у Етнографском музеју у Београду
  Саша Срећковић, Crisis Management: ка маркетиншком плану Етнографског музеја у Београду
  Извештај о раду четвртог међународног фестивала етнолошког филма
  Извештај о раду у 1995. години

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  https://books.google.rs/books?id=yM2tCAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×