Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 61

  520 страна, илустровано,
  Етнографски музеј у Београду, 1997

  Главни и одговорни уредник: Академик Петар Влаховић
  Уредник: Јасна Бјеладиновић-Јергић

  Увод
  Чланци

  Патар Влаховић, Антропогеографске одлике и етнички процеси у књажевачком крају
  Љубомир Рељић, Становништво
  Софија Костић, Прилог етно-анрополошким карактеристикама становништва
  књажевачког краја

  Светозар Јовановић, Насељавање долике Тимока
  Петар Милосављевић, Књажевац у прошлости
  Велибор Стојаковић, Традиционална привреда кањажевачког краја
  Ранко Баричић, Занати у Књажевцу
  Зоран Родић, Развој сеоске архитектуре и становање у књажевачком крају
  Јелена Тешић, Традиционална исхрана становништва књажевачког краја
  Братислава Владић-Крстић, Тестилна радиност у Књажевцу и околини у прошлости и данас
  Јасна Бјеладиновић-Јергић, Народна ношња у Тимоку и Заглавку
  Јасна Бјеладиновић-Јергић, Народна ношња у Буџаку
  Татјана Зец, Грађанска ношња у Књажевцу

  Извештај Етнографског музеја у Београду

  Извештај о раду Петог међународног фествала етнолошког филма
  Извеђтај о раду у 1996. години

  Претражите сајт

  ×