Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 62

  452 стране, илустровано,
  Етнографски музеј у Београду, 1998

  Главни и одговорни уредник: Академик Петар Влаховић
  Уредник: Јасна Бјеладиновић-Јергић

  УВОД
  Чланци

  Гордана Љубоја, Друштвени живот
  Љиљана Гавриловић, Женски сениорат
  Љубомир Рељић, Обичаји и веровања везани за животни циклус (рођење, брак и смрт)
  Душица Живковић, Годишња обредна традиција у Књажевцу и околини
  Софија Костић, Народна знања и веровања у књажевачком крају
  Гордана Живковић, Народна медицина у Књажевцу и околини
  Оливера Васић, Орско наслеђе у Заглавку и Тимоку
  Милица Рајшић, Гордана Рогановић, Музичка и орска традиција у Буџаку
  Димирије О. Големовић, Народна музика области Тимок и Заглавак
  Душица Живковић, Предања и легенде о настанку Књажевца, називима села и топонима у његовој околини
  Гордана Јовановић, Библиографија о Књажевцу и околини

  Осврти

  Гојко Ковач, Осврт на старине у Зовом Долу
  Доброслав Ст. Павловић, Етнографски музеј под ведрим небом
  Никола Павковић, Визуелна етнологија
  Весна Бижић-Омчикус, Међународни дан музеја

  Прикази и критике

  Драгослав Антонијевић, О шездесетом броју Гласника Етнографског музеја у Београду
  Драго Ћупић, Ново издање Српског митолошког речника
  Милина Ивановић-Баришић, Драгослав Антонијевић: Дромена
  Жарко Требјешанин, Љубинко Раденковић: Симболика света у народној магији јужних словена
  Љиљана Ћертић, Приказ часопписа Венац Кола српских сестара
  Мирко Барјактаревић, Божидар-Милић Криводољанин: Кучи у Црној Гори
  Петар Влаховић, Бранко К. Зејак: Страњани и Страњанци на Јадовику
  Јасна Бјеладиновић-Јергић, Бранко К. Зејак: Страњани и Страњанци на Јадовику
  Софија Костић, Бранко К. Зејак: Страњани и Страњанци на Јадовику

  IN MEMORIAM

  Јасна Бјеладиновић-Јергић, Персида Томић
  Љубомир Рељић, Душан Масловарић
  Мирко Барјактаровић, Татомир Вукановић
  Братислава Владић-Крстић, Зорислава Чулић

  Извештај Етнографског музеја у Београду

  Одлука о измени и допуни одлуке о установљавању и начину додељивања награде Боривоје Дробњаковић, Одлука о додели награде Боривоје Дробњаковић
  Извештај о раду Шестог међународног фестивала етнолошког филма
  Извештај о раду Етнографског музеја у 1997. години

  Претражите сајт

  ×