Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 63

  348 страна, илустровано,
  Етнографски музеј у Београду, 1999.

  Главни и одговорни уредник: Академик Петар Влаховић
  Уредник: Јасна Бјеладиновић-Јергић

  Чланци:

  Ранко Баришић, Осам стотина година манастира Хиландара
  Велибор Стојаковић, Прва стална поставка етнографске изложбе у манастиру Хиландару
  Салих Селимовић, Становништво Кладнице
  Петар Рудић, Нешто о презимену Тороман
  Изудин Шушевић, Кадилуци Стари Влах и Нова Варош у Сиджилима
  Љубица Живковић, Етнографске одлике трстеничког краја
  Зоран Родић, Неки облици становања у Старом Влаху
  Јасна Бјеладиновић-Јергић, О српској народној ношњи у нововарошком крају
  Братислава Владић-Крстић, Текстилни предмети профаног карактера у сакралним објектима Старог Влаха на примеру цркве у Доброселици
  Ирена Филеки, Орнаменти коло и колишњак у везу Змијања и Скопске Црне Горе
  Марија Црнић-Пејовић, Прилог проучавању народног живота у Боки Которској у XVIII вјеку на основу архивске грађе
  Гордана В. Марковић, Рађевски дукат
  Марко Стојановић, Једнокраки свећњаци из збирке предмета уз обичаје у Етнографском музеју у Београду
  Вјера Медић, Из ликовне збирке Етнографског музеја у Београду
  Мирослав Митровић, Збирка негатива поклон Факултета ликовних уметности у Београду
  Драгољуб Златковић, Народна схватања о времену у лексици и фразеологији пиротског краја
  Софија Костић, Народно лечење у Старом Влаху
  Бранко Ћупурдија, Никола Р. Ивошевић и његове скулптуре у дрвету

  Хроника:

  Братислава Владић- Крстић, Изложба Од цурске капе до бошче – традиционална оглавља српкиња у Босни и Херцеговини
  Весан Бижић-Омчикус, Трећа генерална коференција етнографских и друштвено-историјских музеја, 10-12. фебруар 1999. године

  Прикази и критике:

  Драгослав Антонијевић, Колективна монографска студија Књажевац и околина
  Петар Влаховић, Књажевац и околина
  Бреда Влаховић, Ранко Финдрик – Вајати, знамења младости
  Петар Влаховић, Живота Марковић – Ужички крај у доба Карађорђа
  Бреда Влаховић, Бранко Зејак – Планина и живот на њој
  Петар Влаховић, Милинко Фемић – Пријепољски крај у простору и времену
  Петар Влаховић, Батрић-Баћо Ракочевић – Старо Бијело Поље – фотографија
  Ранко Баришић, Sabatino Moscati – Les Pheniciens

  Извештај о раду Етнографског музеја у Београду:

  Одлука о додели нарграде “Боривоје Дробњаковић“ за 1998. годину
  Извештај о раду Седмог међународног фестивала етнолошког филма
  Извештај о раду Етнографског музеја у 1998. години

  Претражите сајт

  ×