Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 65-66

  446 страна, илустровано,
  Београд, 2002.

  Књига 65-66 је тематски конципирана и посвећена је делу проблематике која дотиче методологију музеолошког рада у историјским оквирима, историјату формирања збирки Етнографског музеја у Београду.

  Главни и одговорни уредник: Велибор Стојаковић

  Сто година Етнографског музеја у Београду

  М. Михић, Поздравна реч на свечаној академији у САНУ
  П. Влаховић, Век Етнографског музеја у Београду у служби народу (1901-2001)
  М. Михић, Уводна реч на отварању VIII изложбе Сталне поставке Етнографског музеја у Београду
  Ј. Бјеладиновић-Јергић, Промоција зборника Етнографског музеја у Београду
  1901-2001. године

  М. Пантић, Реч о “Зборнику Етнографског музеја у Београду 1901-2001“

  Чланци и студије

  Р. Баришић, Збирка стакла, мера и рабоша и заната
  С. Н. Костић, Збирка саобраћаја и транспорта добара у једновековном трајању Етнографског музеја
  С. Н. Костић, Збирка торби
  З. Родић, Збирка покућства, посуђа и делова народне архитектуре
  М. Матић, Дрвене кључанице
  М. Стојановић, Збирка лова и риболова
  В. Шарац-Момчиловић, Збирке ношњи
  М. Менковић, Један век сакупљања и истраживања традиционалног костима Косова и Метохије у Етнографском музеју у Београду
  И. Филеки, Збирка веза и чипке од формирања до данас
  Ј. Тешић, Духовна култура, научноистраживачки рад и музејска збирка
  Д. Стојковић, Етнографска спомен збирка Христифора Црниловића
  В. Бижић-Омчикус, Заштита покретних етнографских добара
  М. Митровић, Музејски информациони систем Србије 2000
  В. Марјановић, Етнолошки филм у Етнографском музеју у Београду
  С. Митровић, Попис изложби Етнографског музеја у Београду од 1901-2001
  Т. Зец, Изложбена делатност Етнографског музеја у Београду од 1976-2001. године
  М. Стојановић, Етномедицина и етноветерина у Гласницима Етнографског музеја у Београду

  IN MEMORIAM

  П. Влаховић, У спомен академику Драгославу Антонијевићу
  П. Влаховић, Осврт на етнолошко и фолклористичко дело академика Драгослава Антонијевића
  П. Влаховић, Библиографија радова Драгослава Антонијевића

  Прикази и критике

  Р. Баришић, Изложба “Православци у Трсту“
  Р. Баришић, “Александар Фотић: Света Гора и Хиландар у Османском царству“

  Извештај о раду Етнографског музеја у Београду

  Одлука о додели награде “Боривоје Дробњаковић“ за 2000. годину
  Одлука о додели награде “Боривоје Дробњаковић“ за 2001. годину
  Девети Међународни фестивал етнолошког филма
  Десети Међународни фестивал етнолошког филма
  Губи ли етнолошки филм свој предмет
  Делатност Етнографског музеја у 2000. години
  Делатност Етнографског музеја у 2001. години

   

  Preuzmite Glasnik Etnografskog muzeja:

  https://books.google.rs/books?id=lvknDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×