Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја у Београду, књ. 69

  345 страна, илустровано,
  Етнографски музеј у Београду, 2005.

  Главни и одговорни уредник: Велибор Стојаковић
  Уредник: Мр Весна Марјановић
  Редакција:
  – Академик Пeтaр Влаховић
  – Мр Весна Марјановић
  – Вилма Нишкановић

  СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

  Реч уредника
  Бојан Јовановић, Маска и лице
  Софија Н. Костић, Митска бића источне Србије
  Софија Н. Костић, Пелен измећу мита и стварности
  Ива Трајковић, Божићни обичаји у Нишу и околини
  Ирена Гвозденовић, Религијска улога, функција и стање цркава брвнара
  у Краљевачкој општини

  Милош Матић, Оквир за функционалну класификацију традиционалног руралног покућства
  Ирена Филеки, Технике веза најчешће заступљене на предметима из Србије у Збирци вез и чипка
  Христифор Црниловић, Фурунџијски занат
  Драгана Стојковић, Од фурунџинице до пекаре
  Данка Вишекруна, Израда пећи од блата у Бегечу
  Весна Бижић-Омчикус, Нематеријална културна баштина и Етнографски музеј у Београду
  Весна Бижић-Омчикус, Мирослав Митровић, Зоран Цветковић,
  Музејски информациони систем – методологија развоја, примена и перспектива

  IN MEMORIAM

  Милош Кнежевић, Архитекта Ранко Финдрик (1922-2004) живот посвећен
  народној архитектури

  ХРОНИКА

  Вера Шарац-Момчиловић, Четврта међународна конференција етнографских музеја Централне и Југоисточне Европе
  Весна Бижић-Омчикус, Семинари о музејској документацији
  Ранко Баришић, Музеји у свету

  ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

  Софија Костић, М. Мартинова, Свет традиције и међукултурне сарадње као помоћ
  школском учитељу

  Милош Матић, Пјер Кластр, Археологија насиља
  Милош Матић, Пјер Кластр, Хроника о Гвајаки индијанцима
  Петар Влаховић, Јован Р. Ћаласан, Знаменити људи Пиве
  Петар Влаховић, Данка Лајић-Мијхајловић, Свадбени обичаји и песме Црногораца у Бачкој
  Петар Влаховић, Село у Црној Гори
  Петар Влаховић, Сретен Петровић, Српска митологија у веровању, обичајима и ритуалу
  Душан Дрљача, Поводом изложбе: Производи старих заната, Музеја у Сирогојну
  Марина Цветковић, Виртуелни музеј ткачке уметности Weaving art museum
  Вера Шарац-Момчиловић, Астра – музеј Румунске традиционалне народне културе
  Ранко Баришић, Православци у Трсту, Грци и Срби у историји једног града

  ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ

  Марко Стојановић, XIII Међународни фестивал етнолошког филма

  БИБЛИОГРАФИЈА

  Љубомир Андрејић, Софија Костић
  Прилог библиографији: Камен у животу, обичајима и веровањима нашег народа

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  Гласник Етнографског музеја 69 (2005)

  Претражите сајт

  ×