Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја у Београду, књ. 70

  403 стране, илустровано,
  Етнографски музеј у Београду, 2006.

  Главни и одговорни уредник: Велибор Стојаковић
  Уредник: Др Весна Марјановић
  Редакција: Академик Петар Влаховић, Др Весна Марјановић, Вилма Мишкановић
  Секретар редакције: Милош Матић

  Реч уредника

  ЕТНОГРАФСКА МУЗЕОЛОГИЈА У ТРАНЗИЦИЈИ –
  ОСВРТ НА ПРОШЛОСТ И ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ

  Бојан Жикић, Когнитивна антропологија и нематеријална културна баштина
  Марина Симић, „Како ухватити прошлост“: антрополошки приступ модернистичкој пракси производње историје у етнографским музејима
  Срђан Радовић, Виртуелни етнографски музеји: предворје музеја и увод у народну културу
  Милош Матић, Комуникацијска манипулација етнолошком изложбом
  Сашка Велкова, Куварице пиротског краја
  Гордана В. Марковић, Етнографска грађа у стручном архиву Народног музеја Ваљево (занати, обичаји, веровања)
  Саша Срећковић, О једној могућој музеолошкој транзицији
  Живка Ромелић, Етнологија у музејима Србије на почетку трећег миленијума

  О НАУЧНОМ ДОПРИНОСУ НИКЕ ЖУПАНИЧА

  Петар Влаховић, Етногенеза балканских народа у научном делу професора Ника Жупанича
  Весна Душковић, „Београдксе године“ Нике Жупанича
  Весна Бижић-Омчикус, Нико Жупанич у Етнографском музеју у Београду

  ЕТНОЛОШКИ И АНТРОПОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ

  Владимир Рибић, Значај домородачког знања
  Иван Ковачевић, Друштвена својина у Белгији – мали оглед из антропологије медија
  Бранко Ћупурдија, Расправа о колонизацији из Горског Котара 1945. године
  Гордана Горуновић, Стакевци, планинско село у пограничној зони: социо-културно стање села у процесу транзиције
  Данијел Синани, Феномен опседнутости у Источној Србији као основа за продукцију ритуалних функционера
  Саша Недељковић, Организовани криминалитет као вишезначна поткултура: хајдучија између грађанске и националне идеологије, и између народне и националне културе
  Марина Цветковић, Допринос Савке Суботић проучавању традиционалне текстилне радиности
  Весна Недељковић Ангеловска, Салаши као симбол идиличне војвођанске прошлости
  Сребрица Кнежевић, Етноантрополошко виђење воде у појмовима народне културе
  Данка Вишекруна, Божићни обичаји Срба у Мостару

  ХРОНИКА

  Саша Срећковић, Извештај о раду XIV Међународног фестивала етнолошког филма
  Марина Цветковић, Семинар о дигитализацији у функцији заштите и презентације културног и природног, материјалног и нематеријалног наслеђа
  Ирена Гвозденивић, Милош Матић, Извештај о студијском боравку у Немачкој 2005. године
  Милош Матић, Музеји на отвореном Глентлајтен (Гросвајл, Немачка)

  ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

  Ранко Баришић, Љиљана Стошић, Српска уметност 1690-1740. године
  Петар Влаховић, Војислав-Војкан Т. Бојовић, Пљеваљско занатство
  Милош Матић, Светлана Ћалдовић, Сирогојно, постанак и трајање
  Софија Н. Костић, Велибор Стојаковић, Имовина жене у систему задружне својине
  Софија Н. Костић, Весна Марјановић, Маске и ритуали у Србији

  IN MEMORIAM

  Зоран Родић, Милица Матић (1925-2006)
  Милош Матић, Мирко Р. Барјактаровић (1912-2005)

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  Гласник Етнографског музеја 70 (2006)

  Претражите сајт

  ×