Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 71

  271 страна, илустровано,
  Етнографски музеј у Београду, 2007.

  Реч уредника
  Говор академика Мирослава Пантића приликом откривања барељефа Гвоздену Јованићу у Етнографском музеју

  ЕТНОЛОШКО И АНРОПОЛОШКО ИСТРАЖИВАЊЕ ТРАНЗИЦИЈЕ

  Гордана Груновић, Руралне заједнице и идентитети мањина у периоду постсоцијалистичке транзиције: Огњаново у југозападној Бугарској
  Бојан Жикић, Антрополошко проучавање маргиналних друштвених група: методологија теренског рада
  Соња Ризоска Јовановска, Саша Срећковић, О неким проблемима спонтаног приступа у теренском раду
  Весна Марјановић, Комуникација с традицијом на примеру погребног ритуала у
  Шајкашкој, Тимочкој крајини и Пиротском региону
  Гордана Милетић, Резултати рекогносцирања сеоских насеља Смедеревске општине, обичаји животног циклуса
  Софија Н. Костић, Промене у демографској структури Завоја, Велике и Мале Лукање као последица потапања села
  Данка Вишекруна, Народна медицина у Подвележју код Мостара
  Бранко Ћупурдија, Хроника кракарске вечери 2003-2007. године
  Годана Милетић, Смедеревска јесен од изложбе грожђа до привредно-туристичке манифестације

  МУЗЕОЛОШКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ КУЛТУРЕ

  Мирјана Менковић, Женска сукња џублета/џупелета прилог проучавању одевних предмета из Збирке народних ношњи Црне Горе у Етнографском музеју у Београду
  Наташа Николић, Абаџијски занат у Крагујевцу и околини у XIX и првој половини XX века

  ПРИЛОЗИ

  Олга Зиројевић, Чинија

  ХРОНИКА

  Марко Стојановић, Награда Михајло Валтровић за 2006. годину
  Саша Срећковић, Извештај о раду XVI међународног фестивала етнолошког филма
  Мирјана Менковић, Посета г-ђе Огот Нос Етнографском музеју у Београду 19-26.05.2007. године

  ПРИКАЗИ И КРИТИКЕ

  Петар Влаховић, др Ново Вујошевић, Село у прошлости и садашњости – записи о селу и сељаштву
  Љубинко Раденковић, Миливоје Д. Милосављевић, Корићани, село у Шумадији
  Весна Марјановић, Матија М. Вуксановић, Владимир А. Лукшић, Свадбени обичаји у Спичу
  Марко Стојановић, Љиљана Гавриловић, Култура у излогу: ка новој музеологији
  Весна Марјановић, Милош Матић, Врата – капија два света
  Весна Бижић-Омчикус, Рајка Боројевић, Из Дупца у свет
  Марија Шћекић, Милош Матић, Марко Стојановић, Дрво под прстима, тактилно доступна изложба

  IN MEMORIAM

  Весна Душковић: Зоран Благојевић академски сликар 1947-2007

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  Гласник Етнографског музеја књ. 71 (2007) 

  Папирно издање можете набавити у нашој књижари др Сима Тројановић. Цена: 200 динара

  Претражите сајт

  ×