Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 72

  226 страна, илустровано,
  Етнографски музеј у Београду, 2008.

  РЕЧ УРЕДНИКА
  Расправе и грађа у савременој етнологији и антропологији

  Бојан Јовановић, Вожд и његови устаници у светлу и сенци његових карактерних особина
  Иван Ковачевић, Српска антропологија у првој деценији двадесетпрвог века
  Милош Миленковић, О научном раду и нашем универзитету (стогодинакасније)
  Милош Матић, Даривање и размена добара у Белици – Етнографска грађа
  Весна Марјановић, Структура игроказа и народно глумовање у обредној пракси у Србији
  Анђа Срдић, Тело и телесност у антрополошкој перспективи
  Софија Н. Костић, Урбана митска бића
  Ирена Филеки, Народна уметност– потреба за стварањем и доживљавањем
  Данка Вишекруна, Врачања, гатања и бајања, примери из Војводине
  Гордана Пајић, Конђеи у брадачи у етнолошкој збирци Народног музеја Ваљево

  Конзервација

  Зорица Соколовић, Методе превентивне заштите текстилних предмета у музеју

  Хроника

  Л. И. Тегако, О научној делатности Антрополошког друштва Југославије
  Вера Шарац Момчиловић, Такмичење културно-уметничких друштава и фолклорних ансамбала Србије на фестивалу „Ђакови дани“
  Мирослав Митровић, 22. Светски конгрес игре, Атина
  Саша Срећковић, Размишљања о једном ангажованом филмском фестивалу
  Саша Срећковић, Извештај о раду XVII Међународног фестивала етнолошког филма

  Прикази и критике

  Петар Влаховић, др ВеснаМарјановић, Маске, маскирање и ритуали у Србији
  Петар Влаховић, др Зоран Гудовић, Село и сељаштво

  УПУТСТВО САРАДНИЦИМА

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  Гласник Етнографског музеја књ. 72 (2008)

  Папирно издање можете набавити у нашој књижари др Сима Тројановић. Цена: 200 динара

  Претражите сајт

  ×