Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 77

  368, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 2013.

  Уредник: др Весна Марјановић

  САДРЖАЈ

  РЕЧ УРЕДНИКА

  Научни и стручни радови

  Весна Ђукић Менаџмент сеоске природне и културне ба штине in situ: студија села на територији града панчева

  Весна Марјановић ОБИЧАЈИ ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА КОД СРБА У БАЧКОЈ

  Драгиша Милосављевић  ТРАДИЦИЈА, СИМБОЛ И ДЕКОРАЦИЈА У НАРОДНОМ ГРАДИТЕЉСТВУ

  Душкo Кузовић, Живојин Крсмановић АРХИТЕКТУРА СЕОСКЕ КУЋЕ ВАЉЕВСКЕ КОЛУБАРЕ И ПОДГОРИНЕ ОД ПОЧЕТКА 19. ДО ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА

  Душко Кузовић МАГАЗЕ И КАЧАРЕ у селима на јужним падинама планине Повлен

  Ирена Филеки  КОСОВСКИ ВЕЗ – ДРУШТВЕНИ ЗНАЧАЈ

  Марина Цветковић ТЕКСТИЛНА РАДИНОСТ У ОКОЛИНИ БЕЛЕ ПАЛАНКЕ

  Марија Шорак СЕДЕЊКА И СЕДЕЊКАРСКЕ ПЕСМЕ У ДОБРИЧУ

  Злата Марјановић TРАГОМ ЈЕДНОГ МЕЛОДИЈСКОГ ОБРАСЦА

  Етнографска грађа

  Данка Вишекруна ДЕЦА У КУЛТУРИ МОСТАРСКИХ МУСЛИМАНА

  Конзервација

  Славица Ристић, Сузана Полић, Данијелка Радовановић, Јоаким Стрибер, Бојана Радојковић Чишћење металних нити на текстилним музејским експонатима Nd-Yag ласером

  Осврти

  Весна Бижић Омчикус Српско етнографско насле ђе у Бечу : Аустријски етнографски музеј (нем . Öste rrei chis ches Museum für Volkskunde )

  Марко Стојановић Пројекат „Вашари и сабори у Србији “: имплементација Конвенције о заштити нематеријалног културног наслеђа

  Татјана Микулић Едукативни програм „Управљање музејским збиркама “ – утисци прве генерације

  Наташа Младеновић Рибић Округли сто „The contribution of audiovisual productions to the safe guarding of intangible cultural heritage“, Београд , 5. октобар

  2013. године

  Критика

  Ратко Р. Божовић . Природност се ла. Ник шић : Институт за социологију , Филозофски факултет . 2010

  Прикази

  Мина Дармановић , Мирјана М. Менковић . Етнографско наслеђе Косова и Метохије – Одевање и Текстил из збирки Музеја у Приштини и Етнографског музеја у Београду. Београд: Етнографски музеј у Београду , 2013

  Мирјана Менковић . Грађанска ношња Срба у Призрену у XIX и првој половини XX века . Београд : Етнографски музеј у Београду , Центар за

  очување насле ђа Косова и Метохије „Mnemosyne “, 2013

  Мирјана Менковић , Јордан Ристић (прир .) Народне ношње Србана Косову и Мето хији у XIX и XX веку . Лепосавић : КУД „Копаоник “, Центар за очување насле ђа Косова и Метохије „Mnem osyne “, Музеј у При штини . Београд , 2013

  Братислава Идвореан Стефановић , Ткане структуре – преп летаји ткања , Нови Сад : Музеј Војводине , 2013

  Изложба „Извор вода извирала “: имплементација Конвенције о за штити нематеријалног културног наслеђа

  ХРОНИКА

  Изве штај о раду 22. Међународног фестивала етнолошког филма

  награда „Боривоје Дробњаковић“ за животно дело

  награда „Боривоје Дробњаковић“ за дипломски рад

  Библиографија

  Милица Милић БИБЛИОГРАФИЈА ПРИЛОГА ОБЈAВЉЕНИХ У ГЛАСНИКУ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ ОД 1989. ДО 1999. ГОДИНЕ

  УПУТСТВО САРАДНИЦИМА

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја у Београду

  https://books.google.rs/books?id=nkMsDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

   

  Папирно издање можете набавити у нашој књижари др Сима Тројановић. Цена: 200 динара

   

  Preuzmite Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu

  https://books.google.rs/books?id=nkMsDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×