Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  ГЛАСНИК ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА, КЊ. 79

  365, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 2015.

  Главни и одговорни уредник: др Мирјана Менковић

  Научни и стручни радови

  МИР! У МУЗЕЈУ СТЕ (9-22)
  Nikola Krstović
  Српска сремска ношња (23-61)
  Katarina Radisavljević
  СПЕЦИФИЧНО СТ ПИРОТСКОГ ЋИЛИМАРСТВА У ПЕРИОДУ 1945–2015 (63-95)
  Marina Cvetković
  Вежена кошуља – женска рубина (97-118)
  Vera Šarac-Momčilović
  Економија породичне славе (119-140)
  Miloš Matić

  Рoмскa културa у пoлитичкoм и интeлeктуaлнoм дискурсу (141-163)
  Miloš Zarić

  Нематеријално културно наслеђе у Србији Праксе, знања и иницијативе (165-278)
  Miroslava Lukić-Krstanović, Dragana Radojičić

  Породична знања и могући начини њиховог опстајања (179-190)
  Irena Fileki

  КОНЗЕРВАЦИЈА МУЗЕЈСКИХ ПРЕДМЕТА ЗАРАЖЕНИХ ПЛЕСНИМА – НА ПРИМЕРУ ЗБИРКЕ ЛОВ И РИБОЛОВ У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ (191-201)
  Slobodan Dragutinović
  Народнa војвођанскa кућa и одржавање њених зидова и подова (203-214)
  Danka Višekruna
  ЕПИТРАХИЉ ХРИСТИФОРА ЖЕФАРОВИЋА (215-233)
  Milica Jovanović Marković

  Прикази и критике

  Мултимедијална презентација феномена културе исхране у Србији – кратак осврт на изложбу Култура исхране у Србији (235-239)
  Aleksandar Obradović

  Конференција на тему очувања културног наслеђа, Кембриџ, 7–11. 9. 2015. (240-245)
  Tatjana Mikulić

  Конференција Видљивост културног наслеђа Србије уписаног и номинованог на листама светске баштине УНЕСКО (246-251)
  Marko Stojanović

  Конференција Подизање свeсти o значају регистрованог нематеријалног културног наслеђа Рeпубликe Србиje кроз унaпрeђeњe Нaциoнaлнoг рeгистрa НКН (252-258)
  Marko Stojanović, Danijela Filipović

  Хроника

  Дечји средњовековни дани – извештај о пројекту (259-261)
  Dalibor Pešić, Lenka Đukić

  Извештај о регионалним камповима конзервације, Рогљево 2015 (262-265)
  Milan Panić

  Научни скуп „Јован Цвијић и српска етнологија и антропологија “ 10. октобар 2015, Етнографски музеј у Београду (266-272)
  Tatjana Mikulić

  Библиографија

  БИБЛИОГРАФИЈА ПРИЛОГА ОБЈАВЉЕНИХ У ГЛАСНИКУ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ ОД 1982. ДО 1988. ГОДИНЕ (289-315)
  Jelena Pušica

  БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА „КАРАЏИЋ“ (2009–2013) (316-340)
  Milena Žikić

  Библиографија Загорке Марковић (1921–2015) (341-350)
  Jelena Pušica

  In memoriam

  Проф. др Оливера Васић (18. август 1946. – 28. октобар 2015) (351-354)
  Vesna Marjanović

  Загорка Марковић (2. август 1921. – 26. септембар 2015) (355-359)
  Jasna Bjeladinović

  Извештаји

  Извештај о раду Етнографског музеја у Београду у 2015. години (273-281)
  Miloš Matić

  24. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА (282-288)
  Maša Peruničić

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  https://books.google.rs/books?id=DJOHDgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  icon_google_preview

   

  Претражите сајт

  ×