Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

  Гласник Етнографског музеја, књ. 8

  134 стране, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1933.

  Уредник: Др Боривоје М.  Дробњаковић

   

  Чланци

  Д -р Боривоје Дробњаковић  Воденице на Дрини и на њеним притокама

  Стеван Тановић   Народ не мере из околине Ђевђелије

  Петар Шеровић  Из архиве старе топаљске општине код Херцегновог

  Илија Радуловић  Из народне медицине у околини Подгорице

  Марин ко Станојевић  Из народног живота на Тимоку. — В еровања и празноверице

  Митар В л а х о в и ћ  Мушка ношња у Васојевићима

  Д -р Александар Петровић: Народно бајање у неким селима у Крагујевачкој Јасеници

  Мањи прилози

  Д -р Тихомир P. Ђорђевић Опасивање цркве

  Владимир Николић Опасивање цркава у околини Пирота, Ниша и Прокупља

  Иконија Л.  Поповић  Опасивање цркава у Ваљевској Подгорини

  Будимир Живанчевић  Опасивање цркава у околини ужичке Пожеге

  Митар C. Влаховић   Опасивање цркве

  Митар C. Влаховић Опасивање болесника

  Д -р Миленко C. Филиповић  Сребрни цар

  Д -р Миленко C. Филиповић Тежачке свеће и слични обичаји у неким крајевима

  Д -р Миленко С. Филиповић   Славонски вотиви од воска

  Д -р Миленко C. Ф и л и п о ви ћ  Цар Давид и св. Илија у циганском предању

  Петар Ж. Петровић  Четири циганске народне песме

  Петар Ж . Петровић  О бауку

  Љубо Мићевић Негдашње лончарство у селу Баљивцу

  Рад. Раилић  Човјек танке наваке

  Владимир Николић  Поводом једне песме

  Манојло Б.  К ордунаш Јованова струга

  Влајко  Влаховић   Књига попа Минића

  Митар Влаховић  Молитва противу уједа змије

  Боривоје  Дробњаковић. „Госпоински“ панађур у крагујевачкој Тополи 1847 г.

  Библиографије

  Петар Ж.  Петровић  Библиографија за 1932. годину

  Боривоје Дробњаковић  Библиографија радова наших етнолога . — IV Д-р Милован

  Боривоје Дробњаковић  Етнографски музеј у Београду у 1933 год.

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја: 

  Гласник Етнографског музеја у Београду књ. (1933

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×