Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

   Гласник Етнографског музеја, књ. 9

  132 стране, илустровано

  Етнографски музеј у Београду, 1934.

  Уредник Др Боривоје М. Дробњаковић

   

  Краљу Александру  Првом

  Чланци

  Д -р Тихомир Р. Ђорђевић  Зле очи у веровању муслимана у Охриду

  Стеван Тановић Урок — уручовајне у околини Ђевђелији

  Д-р Миленко C. Филиповић  Стари занати и еснафи у Велесу

  Bepa Ђорђевић  O сватовској погачи у околини Скопља

  Босиљка Радовић „Моравке“,  воденице на Великој Морави

  Митар С. Влаховић   Женска ношња у Васојевићима

  Даница С. Јанковић  Народне игре нишавских села

  Мањи прилози

  Бранислав Русић  Још нешто о опасивању цркава — манастира и мртваца

  Милан Карановић  Молитва св. Сави кад змија „упече“

  Луцијан Марчић Украси на прочељу кућа у Равним Котарима и Буковици

  Љубо Мићевић  Провлачење испод бадњака

  Д -р Александар Петровић  Мерење мужева код наших Цигана

  Владимир М. Николић  Прилози и фолклорне белешке

  Манојло Б . Кордунаш  Две српске народне побожне приповетке

  Марина Недељковић   Братствене и општинске свеће

  Библиографије

  Бранко Милаковић  Библиографија за 1933. годину

  Д -р Боривоје M. Дробњаковић  Библиографија радова наших етнолога. — V Д-р Нико Жупанић

  Богдан Чиплић  У спомен стогодишњице рођења Валтазара Богишића

  Богдан Чиплић  Петар Костић

  Д -р Боривоје М. Дробњаковић Етнографски музеј у 1934.  год .

   

  Преузмите Гласник Етнографског музеја:

  Гласник Етнографског музеја у Београду књ. 9 (1934)

  icon_google_preview

  Претражите сајт

  ×