Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

   

  Етнографски музеј повремено издаје обимне научне студије у оквиру ове едиције. То су засебне студије које су плод вишегодишњих истраживања и у којима се у целини анализира нека тема. У оквиру ове едиције музеј публикује и магистарске и докторске тезе младих стручњака, чиме значајно доприноси њиховој научној афирмацији.

   

  ЗБОРНИК мастер радова. Бр. 2 , уредник Милош Матић, Београд : Етнографски музеј, 2017

  141 стр. : илустр. ; 23 cm

  КОНЗЕРВАЦИЈА покретних културних добара у Србији данас, уредници Зорица Петровић, Иван Максимовић, Београд : Етнографски музеј : Музеј у Приштини ; Аранђеловац : Народни музеј „Аранђеловац“, 2017

  155 стр. : илустр. ; 23 cm

  МЕНКОВИЋ, Мирјана, Градитељска баштина Пирота у 19. и првој половини 20. века : музејске колекције као извор за истраживање културе одевања, Београд : Етнографски музеј, 2017 (Београд : Чигија)
  72 стр. : илустр. ; 28 cm
  РАДИСАВЉЕВИЋ, Катарина, Настајање народне уметности : случај Покрета за истраживање народних текстилних рукотворина код Јужних Словена : (1870-1914), Нови Сад : Музеј Војводине ; Београд : Етнографски музеј, 2017
  215 стр. : илустр. ; 25 cm
  Z RODIC SEOSKA KUCA
  Родић Зоран, Сеоска кућа и становање у Србији – културно наслеђе = Rural House and Housing in Serbia / Cultural Heritage, Етнографски музеј, Београд, 2016.
                                                            Упоредо српски текст и енглески превод

                                                                                                       174 стр. : илустр. ; 24 cm

  Цена: 1. 500 динара

  ZBornik NSP
  Кa новој сталној поставци Етнографског музеја / [уредник Милош Матић]. – Етнографски музеј, Београд, 2016.

                                                                                                       304 стр. : илустр. ; 24 cm

  Цена: 700  динара

  KOVCEZIC
  Душковић Весна, Ковчежић Етнографског музеја у Београду : 1901-2016, Етнографски музеј, Београд, 2016.

                                                                                                              392 стр. : илустр. ; 28 cm

  Цена:      2. 500 динара (тврди повез)

  2.000 динара (меки повез)

  ZBORNIK-MASTER-RADOVA-189x300
  Зборник мастер радова, уредник Милош Матић, Етнографски музеј, Београд, 2016.

  378 стр. : илустр. ; 25 цм

  KONFERENCIJA 2015
  Зборник радова, Конференција са међународним учешћем, Технике и технолодије кроз време, уредник др Мирјана Ђекић, Етнографски музеј у Београду и Друштво конзерватора Србије, Београд 2015.

  171 страна, илустр, 24 cm

  Преузмите зборник: Зборник радова
  Менковић, Мирјана, Мода и дизајн Мирјана Марић, Етнографски музеј: Mnemosyne – центар за очување наслеђа Косова и Метохије, 2014

  207 стр.: фотогр., 30 cm
  Тираж: 750
  текст на српском и енглеском језику
  Цена: 2.500 динара (меки повез); 3.500 динара (тврди повез)

  http://books.google.rs/books?id=XGodBAAAQBAJ&num=10&hl=sr&redir_esc=y

  Дармановић Мина, Менковић Мирјана, Етнографско наслеђе Косова и Метохије: одевање и текстил из збирки музеја у Приштини и етнографског музеја у Београду, Етнографски музеј, Музеј у Приштини, Београд, 2013

  760 стр. ; илустр. ; 28 cm
  Тираж: 300
  Цена: 5.000 динара

  http://books.google.rs/books?id=5GYdBAAAQBAJ&num=10&hl=sr&redir_esc=y

  Удружење грађана ,,Баштина и будућност Аранђеловац 1859″ доделило је специјално признање ,,Миле Недељковић“ за изузетан допринос проучавању материјалне културе и традиције српског народа.
  Менковић, Мирјана, Грађанска ношња Срба у Призрену у XIX и првој половини XX века : музејске колекције као извор за истраживање културе одевања, Етнографски музеј, Центар за очување наслеђа Косова и Метохије – MNEMOSYNE, Београд, 2013

  268 стр. : илустр. ; 28 cm
  Тираж: 500
  Цена: 1.200 динара

  http://books.google.rs/books?id=YZMmBAAAQBAJ&num=10&hl=sr&redir_esc=y

  Између: култура одевања између Истока и Запада: зборник 64. годишње конференције, 25-30. септембар 2011, уредник Мирјана Менковић, Етнографски музеј, Београду, 2012.

  266 стр. ; илустр. ; 24 cm
  Тираж: 300
  Цена: 1.200 динара

  http://books.google.rs/books?id=75EmBAAAQBAJ&num=10&hl=sr&redir_esc=y

  Бјеладиновић, Јасна, Народне ношње у XIX и XX веку: Србија и суседне земље, Књ. 1, Етнографски музеј, Београд, 2011.

  648 стр.; илустр.; 28 cm
  Тираж: 800
  Цена: 1.000 динара

  http://books.google.rs/books?id=ZhAnBAAAQBAJ&num=10&hl=sr&redir_esc=y

  Бјеладиновић, Јасна, Народне ношње Срба у XIX и XX веку, Књ. 2, Етнографски музеј, Београд, 2011.

  Упоредо српски текст и енглески превод
  155 стр.; илустр.; 28 cm
  Тираж: 1.500
  Цена: 1.500 динара

  http://books.google.rs/books?id=B5omBAAAQBAJ&num=10&hl=sr&redir_esc=y

  Srbija naslovna 1999
  Влаховић, Петар, Србија: земља, народ, живот и обичаји, приредио Борислав Челиковић, Етнографски музеј, Вукова задужбина, Београд, 1999.

  Прво издање

  411 стр.; илустр.; 22 cm
  Тираж: 1000
  Цена: распродато

  Vlahovic, Petar, Serbia: The country, People, Life, Customs, Etnographic Museum, Chigoja Print, Belgrade, 2008

  Second edition

  420 str.; ilustr.; 24 cm

  Тираж:1000 текст на енглеском језику
  Цена: 3.240 динара

  Матић, Милош, Размена добара у сељачком друштву Србије, Етнографски музеј, Београд, 2009.

  195 стр.; 24 cm.
  Тираж: 500
  Цена: 500 динара

  http://books.google.rs/books?id=RJE5BAAAQBAJ&hl=sr&redir_esc=y

  Марјановић, Весна, Маске, маскирање и ритуали у Србији, Етнографски музеј, Чигоја штампа, Београд, 2015.

  Друго издање

  343 стр.; илустр.; 24 cm.
  Тираж: 300
  Цена: 1.000, 00 динара

  Стојаковић, Велибор, Имовина жене у систему задружне својине: Les biens de la femme dans le systeme de la propriete comunautaire, Етнографски музеј, Београд, 2005.

  47 стр.; илустр.; 20 cm
  Тираж: 500
  Цена: 100 динара

  Бижић–Омчикус, Весна, На почетку: др Сима Тројановић, истраживач, научник и први чувар Етнографског музеја, Етнографски музеј, Београд, 2005.

  219 стр.; илустр.; 24 cm
  Тираж: 500
  Цена: 800 динара

  Бојовић, Војислав Војкан Т., Пљеваљско занатство, Етнографски музеј, Београд, 2004.

  210 стр.; илустр.; 24 cm
  Тираж: 300
  Цена: 400 динара

  Косово и Метохија у светлу етнологије: зборник радова, уредник Мирјана Менковић, Етнографски музеј, Музеј у Приштини, Центар за очување наслеђа Косова и Метохије – MNEMOSYNE, Београд, 2004.

  509 стр.; илустр.; 24 cm.
  Тираж: 300
  Цена: 400 динара

  Јовановић, Гордана, Косово и Метохија у светлу етнологије: прилог библиографији: издаје се поводом обележавања сто година рада Етнографског музеја у Београду: 1901-2001, Етнографски музеј, Музеј у Приштини, Центар за очување наслеђа Косова и Метохије – MNEMOSYNE, Београд, 2004.

  381 стр.; 24 cm.
  Тираж: 300
  Цена: 400 динара

  Зец, Татјана, Српске народне ношње из албума Николе Арсеновића, Етнографски музеј, Београд, 2004.

  Издање на српском, енглеском, италијанском, немачком и француском језику
  6 стр., 14 табли; 33 cm.
  Тираж: 250
  Цена: 2. 200 динара

  Карађорђе у говору и у твору, средио Милан Ђ. Милићевић, Етнографски музеј, Београд, 2002.

  101 стр.; 21 cm
  Репринт 2. изд.
  Тираж: 500
  Цена: распродато

  Радосављевић, Драга, Трнава какве више нема: етнографски записи, Етнографски музеј, Завичајно друштво „Трнава“, Библиотека часописа „Врело“, Београд, 2002.

  247 стр.; 20 cm
  Тираж: 500
  Цена: 200 динара

  Жикић, Бојан, Антропологија геста. Књ. 1, Приступи, Српски генеаолошки центар, Етнографски музеј, Београд, 2002.

  153 стр.; 17 cm
  Тираж: 500
  Цена: распродато

  Жикић, Бојан, Антропологија геста. Књ. 2, Савремено друштво, Српски генеаолошки центар, Етнографски музеј, Београд, 2002.

  255 стр.; 17 cm
  Тираж: 500
  Цена: распродато

  Милићевић, Милић, Војничка кухиња: исхрана војске у Србији крајем XIX и почетком XX века, Српски генеаолошки центар, Етнографски музеј, Београд, 2002.

  82 стр.; илустр.; 17 cm
  Тираж: 500
  Цена: распродато

  Марковић, Радул, Старе српске шале, Етнографски музеј, Београд, 2002.

  187 стр.; 21 cm
  Тираж: 500
  Цена: 400 динара

  Љубоја, Гордана, Етнички хумор XX века у хумористичкој штампи Србије, Етнографски музеј, Београд, 2001.

  405 стр. ; 24 cm.
  Тираж: 500
  Цена: 600 динара

  Радуловачки, Љиљана, Клетва као социјална категорија и психолошка одредница, Етнографски музеј, Музеј Срема, Београд, 2001.

  99 стр.; илустр.; 24 cm
  Тираж: 1.000
  Цена: 300 динара

  Зборник Етнографског музеја у Београду: 1901–2001, уредник Јасна Бјеладиновић – Јергић, Етнографски музеј, Београд, 2001.

  553 стр.; илустр.; 29 cm
  Тираж: 1.000
  Цена: 1.250 динара

  Претражите сајт

  ×