Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Календар Догађања
  радно време музеја

   

   

  На основу члана 21. тачка1) Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр.42/91,71/94,79/05 – др.закони 83/14 – др.закон),члана 44.став 1.тачка 1) Закона о култури(„Службени гласник РС”, бр.72/09, 13/16 и 30/16 – исправка) и члана 45. став 1.тачка 1) Статута Етнографског музеја у Београду број:1638/1од 22. децембра 2014.године, Управни одбор Етнографског музеја у Београду, на 09. седници одржаној  дана 22. новембра 2016.године, доноси

   

  СТАТУТ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ

   

  Статут 2016

  Претражите сајт

  ×