Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
Календар Догађања
радно време музеја

Статут музеја

На основу члана 21. тачка1) Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр.42/91,71/94,79/05 – др.закони 83/14 – др.закон),члана 44.став 1.тачка 1) Закона о култури(„Службени гласник РС”, бр.72/09, 13/16 и 30/16 – исправка) и члана 45. став 1.тачка 1) Статута Етнографског музеја у Београду број:1638/1од 22. децембра 2014.године, Управни одбор Етнографског музеја у Београду, на 09. седници одржаној  дана 22. новембра 2016.године, доноси

 

 

СТАТУТ

ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ

Статут 2016

Музејска продавница и књижара др Сима Тројановић

У атријуму музеја налази се продавница сувенира. У њој можете купити копије средњевековног накита израђене од сребра, текстилно покућство, делове народних ношњи

Подржите нас

Подржите Етнографски музеј кроз донације, спонзорство или учлањењем у Клуб сарадника Етнографског музеја. Подршка јавности, појединаца, компанија и организација, помаже нам да изградимо и обновимо музеј, организујемо изложбе, унапредимо конзервацију, и развијамо своје едукативне програме.

Манакова кућа

Манакова кућа је саграђена око 1830. године у Савамалској улици, на старом путу који је повезивао Варош-капију и стару београдску четврт Савамалу. Један од власника куће био је Манак Михаиловић, цинцарски досељеник из Македоније по коме је Манакова кућа добила име и задржала га до данас.
Неправилан облик основе Манакове куће условљен је обликом парцеле на којој је подигнута. Кућа је саграђена у бондручној конструкцији и састоји се од подрума зиданог каменом, приземља и спрата, грађена је у бондручној конструкцији.

Претражите сајт

×