Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
Календар Догађања
радно време музеја

Статут музеја

На основу члана 21. тачка1) Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр.42/91,71/94,79/05 – др.закони 83/14 – др.закон),члана 44.став 1.тачка 1) Закона о култури(„Службени гласник РС”, бр.72/09, 13/16 и 30/16 – исправка) и члана 45. став 1.тачка 1) Статута Етнографског музеја у Београду број:1638/1од 22. децембра 2014.године, Управни одбор Етнографског музеја у Београду, на 09. седници одржаној  дана 22. новембра 2016.године, доноси

СТАТУТ ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ

Статут 2016

Музејска продавница и књижара др Сима Тројановић

У атријуму музеја налази се продавница сувенира. У њој можете купити копије средњевековног накита израђене од сребра, текстилно покућство, делове народних ношњи

Подржите нас

Подржите Етнографски музеј кроз донације, спонзорство или учлањењем у Клуб сарадника Етнографског музеја. Подршка јавности, појединаца, компанија и организација, помаже нам да изградимо и обновимо музеј, организујемо изложбе, унапредимо конзервацију, и развијамо своје едукативне програме.

Збирке

У музеју се чувају збирке предмета из ХVIII, XIX и XX века, али и старе и ретке књиге, фотографије, три велика албума акварела Николе Арсеновића који је сликао народне ношње од 1840. до 1870, радови Владислава Тителбаха, Карола Поп де Сатмарија (Carol Popp de Szathmáry), Ђоке Миловановића и радови неколицине сликара етнографа (Никола Зега, Драгутин Инкиостри, Олга Бенсон…). У збиркама се чува око 200.000 музеалија међу којима је више од 56.000 етнографских предмета.

Претражите сајт

×