Етнографски музеј Београд

Member of Museums.EU
 • Скорашњи чланци

 • Категорије

 • Архиве

 • Циклус предавања Кустос – елитно занимање у српској култури

  предавач др Воислав Васић. прво предавање одржаће се у четвртак, 28. маја у 18 часова.

  Кроз циклус предавања КУСТОС – ЕЛИТНО ЗАНИМАЊЕ У СРПСКОЈ КУЛТУРИ В. Васић ће покушати да осветли професију кустоса са свих страна, а нарочито њену разноврсност и плуридисциплинарност.

  Кустос се посматра као стваралац у култури, као експерт специјалиста у својој области очувања наслеђа и као његов јавни заступник и тумач, промотер, популаризатор и аниматор, али и као слободни интелектуалац активан у друштвеним догађајима и као личност од утицаја на јавност, а притом и као чиновник са радним задацима и обавезом подношења извештаја од јавног значаја.

  Али какав је његов ранг у друштвеној хијерархији при променљивим критеријумима вредности?

  Богато лично искуство допустиће предавачу да буде аналитичан и критичан, уз наглашавање варијабилности и нијанси у значењима, појавама и процесима. Тема ће бити обрађена динамично, као низ процеса у контексту историјских промена, технолошког развоја и напретка музеолошке праксе. Своје тезе, предавач ће поткрепљивати избором конкретних примера.

  Циклус се састоји од четири предавања у складу са четири лица кустоса, односно четири средине у којима он делује и с којима је у дијалогу.

  У првом предавању, у четвртак 28. маја, В. Васић се бави почетном средином у којој је предмет или дело настало, у којој се употребљавало, расло, бивало засуто, затрпано или се скривало/чувало пре него што је привукло пажњу кустоса или постало његова брига. Кустос се ту види као истраживач и трагалац с колекционарском страшћу.

  Претражите сајт

  ×